HCR-20:V3

Naam
HCR-20:V3
Type instrument
Risicotaxatie-instrument
Omschrijving

De Historical, Clinical, Risk Management (Version 3) (HCR-20:V3; Douglas et al., 2013; Nederlandse vertaling: De Vogel et al., 2013) is de vernieuwde versie van de HCR-20 en bedoeld voor het inschatten van het risico op toekomstig gewelddadig gedrag. De nieuwe HCR-20:V3 is ontwikkeld op basis van nieuwe onderzoeksresultaten en inzichten op het gebied van (het inschatten van het risico op) geweld, op basis van feedback op de HCR-20 van gebruikers wereldwijd en naar aanleiding van internationale pilot studies met de HCR-20:V3 pilot version (o.a. in Canada, Zweden, Duitsland en Nederland). Ten opzichte van de HCR-20 is de wetenschappelijke onderbouwing van de items verbeterd en ook uitgebreider. Tevens bevat het instrument meer richtlijnen voor gebruik in de praktijk. Het instrument is daarnaast meer dynamisch en breder inzetbaar dan louter voor inschatting van risico's (behandelevaluatie/ROM, slachtoffer veiligheid). Er is tevens meer aandacht voor theoretische onderbouwing (RNR model als theoretische basis).

Voor meer informatie zie: deforensischezorgspecialisten.nl/files/Factsheet_HCR-20v3_NL._final_A4.pdf

Waar beschikbaar
website
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Er zijn tot nu toe verschillende studies uitgevoerd met de (conceptversie van de) HCR-20:V3 in Zweden, Canada, Duitsland, Noorwegen, Groot-Brittannië en Nederland (zie voor een overzicht de HCR-20:V3 handleiding hoofdstuk 2). Hieruit is gebleken dat de betrouwbaarheid en predictieve validiteit van de HCR-20:V3 goed is en dat er een sterk verband is tussen scores op de HCR-20 en op de HCR-20:V3. Momenteel zijn er diverse onderzoeksprojecten gaande, o.a. in Canada en in Groot-Brittannië. Ook in Nederland zal onderzoek worden uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse vertalers. Uit een recent kwalitatief onderzoek onder 192 deelnemers aan HCR-20:V3 trainingen kwam een positief beeld naar voren. Vrijwel alle deelnemers zagen de toegevoegde waarde van de HCR-20:V3 voor de risicotaxatie (95%) en voor gebruik voor risicomanagement (97%). Met name de subitems, de indicatoren en de relevantie werden als nuttige nieuwe aspecten gezien (de Vogel, van den Broek, & de Vries Robbé, in druk).

Meer informatie over het gebruik van het instrument
Indien men getraind en ervaren is in het gebruik van de HCR-20 (of de HKT-30) is de HCR-20:V3 middels zelfstudie te leren. Training in de HCR-20:V3 wordt echter aangeraden. Er worden (bijscholings)trainingen aangeboden via de RINO groep i.s.m. De Forensische Zorgspecialisten (zie www.rinogroep.nl). De digitale versie is gratis te downloaden via https://www.forensischezorg.nl/beleid/risicotaxatie-instrumenten.
Bovenstaande informatie is ontleend aan
Referenties
  • HCR:V3 Historical, Clinical, Risk Management (Version 3): Professional guidelines for evaluating risk of violence.
  • HCR:V3 Historical, Clinical, Risk Management (Versie 3): Professionele richtlijnen voor het beoordelen van het risico van geweld
Laatste aanpassing
31 juli 2017