FIOS

Naam
FIOS
Omschrijving

De Forensic Inpatient Observation Scale (FIOS; Timmerman, Vastenburg, & Emmelkamp, 2001) is ontwikkeld omdat er een groot gebrek is aan geschikte, betrouwbare en valide observatieschalen voor forensische psychiatrische patiënten. De FIOS heeft zes schalen die worden verondersteld belangrijke aspecten te meten in de behandeling van forensische psychiatrische patiënten: (1) zelfverzorging, (2) sociaal gedrag, (3) oppositioneel gedrag, (4) inzicht in eigen delictgedrag, (5) verbale vaardigheden en (6) psychische klachten.

Verkrijgbaar in het Nederlands
Nee
Validiteit & betrouwbaarheid

De psychometrische kwaliteiten van de FIOS zijn bevredigend. Uit onderzoek is gebleken dat de FIOS betrouwbaar is (Timmerman, Vastenburg, & Emmelkamp, 2001). De Cronbach’s alpha van de schalen varieert van .73 tot .91. Verder is de convergente validiteit onderzocht. De studie heeft aangetoond dat er een verband is tussen de FIOS en verschillende meetinstrumenten, zoals de SCL-90.

Meer informatie over het gebruik van het instrument
Het is ons onbekend of er een Nederlandse versie beschikbaar is.
Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen

Van Nieuwenhuizen, C., & Bongers, I. L. (2011). Psychometric Evaluation of the Forensic Inpatient Observation Scale (FIOS) in Youngsters with a Judicial Measure. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 5, 1-7. doi:10.1186/1753-2000-5-30

Referenties
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
  • The Forensic Inpatient Observation Scale (FIOS): development and validity
Laatste aanpassing
27 juli 2023