FAM

Naam
FAM
Type instrument
Risicotaxatie-instrument
Omschrijving

De Female Additional Manual (FAM; De Vogel, De Vries Robbé, Van Kalmthout & Place, 2011) is een aanvulling op de HCR-20/HCR-20:V3 (of HKT-30) en is bedoeld voor een adequate inschatting van het risico op gewelddadig gedrag door vrouwen. Hierdoor kan een beter afgestemd risicomanagement en behandeling aan vrouwen geboden worden. De FAM meet negen specifieke risicofactoren voor vrouwen (5 historische, 2 klinische en 2 risicohanteringsitems). De FAM is ontwikkeld in de Van der Hoevenkliniek.

Nederlandse versie verschenen in 2011; Engelse versie in 2012; Finse, Franse, Engelse en Nederlandse FAM volledig aangepast aan HCR-20:V3 in zomer 2014; Spaanse, Italiaanse, Deense en Zweedse versie verwacht in 2014.

Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

In 2011 is een prospectief onderzoek gestart met de FAM in de Van der Hoevenkliniek. Er vindt landelijk retrospectief onderzoek plaats (2012-2013). De eerste onderzoeksresulataten tonen een:
-Goede interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (N=20)
-Goede voorspellende waarde gewelddadig gedrag naar anderen en zelfdestructief gedrag (N=46)
-Vrouwen scoren significant hoger dan mannen op 7 van de 9 FAM factoren (N=42 vrouwen en 42 gematchte mannen)

Bovenstaande informatie is ontleend aan

Factsheet FAM (Female Additional Manual), versie juni 2014 (hoevenkliniek.nl/docs/fam/factsheet-fam-english-june-2014.pdf?sfvrsn=2)

Referenties
  • FAM. Female Additional Manual: Additional guidelines to the HCR-20 for assessing risk for violence in women.
Laatste aanpassing
2 februari 2016