EssenCES

Naam
EssenCES
Type instrument
Assessment
Omschrijving

De Essen Climate Evaluation Schema (EssenCES; Schalast, Redies, Collins, Stacey, & Howells, 2008) is een vragenlijst die gaat over het klimaat op een afdeling en bestaat uit 15 items, welke onderverdeeld is in 3 subschalen. Deze subschalen zijn (1) de ondersteuning tussen patiënten, (2) de veiligheidsbeleving van medewerkers en (3) de betrokkenheid van het team naar patiënten (therapeutic hold).

Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Er werd een validatiestudie uitgevoerd in 17 forensisch psychiatrische ziekenhuizen in Duitsland. Patiënten en personeel voltooiden de EssenCES en andere vragenlijsten, waaronder de 'Ward Atmosphere Scale' (Moos) en een 'Good Milieu Index'. Problematische gebeurtenissen werden genoteerd en geteld gedurende drie weken op elke afdeling. Op 46 afdelingen, werden 333 medewerkers en 327 patiënten geïncludeerd. De beoogde 3-factorstructuur van het instrument werd duidelijk bevestigd. Hoge correlatiecoëfficiënten ondersteunden de validiteit van de subschalen. De coëfficiënten waren enigszins lager voor "Veiligheid", maar deze schaal correleert sterk met het aantal problematische gebeurtenissen en geeft een sterke face validity.

Referenties
  • EssenCES, a short questionnaire for assessing the social climate of forensic psychiatric wards
  • A short questionnaire for assessing the social climate on forensic psychiatric wards
Laatste aanpassing
2 februari 2016