DUDIT

Naam
DUDIT
Omschrijving

De Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT; Berman et al., 2003; Nederlandse vertaling; Kraanen, 2008) is parallel aan de AUDIT ontwikkeld en is bedoeld voor de identificatie van individuen met druggerelateerde problemen. De DUDIT wordt gebruikt in de eerste stap van de assessment van druggerelateerde problemen. Het doel van deze stap is het screenen van individuen met problematisch druggebruik of drugafhankelijkheid en degenen uitvlakken die deze problemen niet hebben. De DUDIT bestaat uit elf items. Het doel van de items is het identificeren van gebruikspatronen en diverse druggerelateerde problemen.

Waar beschikbaar
Website
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Een Zweeds onderzoek laat zien dat de DUDIT een effectief instrument is voor het meten van middelengerelateerde problemen in klinische settingen en mogelijk ook voor de algemene bevolking (Berman, Bergman, Palmstierna, & Schlyter, 2005). Daarnaast is uit een systematische review van 55 artikelen gebleken dat de DUDIT betrouwbaar is, waarbij de Cronbach’s alpha over het algemeen groter dan .90 is (Hildebrand, 2015). Verder is aangetoond dat de meeste onderzoeken een gunstige sensitiviteit (variërend van .85 tot 1.00) en specificiteit (variërend van .75 tot .92) in verschillende populaties laten zien.

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Achtergrondrapport bij de richtlijn problematisch middelengebruik in de forensische klinische zorg

Hildebrand, M. (2015). The Psychometric Properties of the Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT): A Review of Recent Research. Journal of Substance Abuse Treatment, 53, 52-59. doi:10.1016/j.jsat.2015.01.008

Referenties
  • DUDIT. The Drugs Use Disorders Identification Test. Manual.
  • Evaluation of the Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT) in criminal justice and detoxification settings and in a Swedish population sample.
  • Achtergrondrapport bij de richtlijn problematisch middelengebruik in de forensische klinische zorg
Laatste aanpassing
11 augustus 2023