DROS

Naam
DROS
Type instrument
Behandelevaluatie
Omschrijving

De Dynamic Risk Outcomes Scales (DROS; Drieschner & Hesper, 2007) wordt gebruikt voor behandelevaluatie. Het bevat voornamelijk dynamische risicofactoren en kan daardoor gebruikt worden bij het inschatten van het risico van recidive bij de LVB doelgroep.
Het instrument bestaat uit 44 items gegroepeerd in 15 schalen, die worden gemeten op een 2, 3 of 4 puntsschaal.
1. Probleembesef/ inzicht (3 items)
2. Attitude t.o. huidige behandeling of begeleiding (2 items)
3. Ideeën, verwachtingen over situatie na behandeling (2 items)
4. Medewerking aan de behandeling/ begeleiding (4 items)
5. Criminogene attitude (4 items)
6. Copingsvaardigheden (3 items)
7. Vijandigheid (3 items)
8. Seksgerelateerde cognities/grensoverschrijdend gedrag (3 items)
9. Impulsiviteit (2 items)
10. In stand houden v. stabiliserende prosociale structuren (2 items)
11. Zelfredzaamheid (6 items)
12. Sociale vaardigheden en gedrag (3 items)
13. Verslaving, middelengebruik en gokken (3 items)
14. Psychotische symptomen (3 items)
15. Sociaal netwerk (1 item)

Doelgroep: forensisch, niet-forensisch, algemeen geweld, ambulant, ontwikkeld in Nederland voor forensisch LVB.
Methode: Gestructureerd professioneel oordeel

Per 1 januari 2015 geldt dat voor het meten van de voortgang van de behandeling (ROM) een keuze gemaakt moet worden uit de volgende instrumenten:
-HoNOS
-Mate (verslaafden)
-DROS (verstandelijk beperkten)
De meting geldt voor alle klinische en ambulante patiënten met uitzondering van de patiënten bij wie de DDBC-hoofdgroep persoonlijkheidsstoornissen, seksuele stoornissen of verdiepingsdiagnostiek is geopend.
De verplichting geldt voor alle forensische settingen met uitzondering van RIBW, FO en ambulante begeleiding.
zie ook: efp.nl/web/images/uploads/publicaties/20140827_factsheet.pdf

Waar beschikbaar
Trajectum
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

De psychometrische eigenschappen van de DROS zijn gunstig. De betrouwbaarheid van de afzonderlijke schalen en van de totaalscore is bevredigend. De validiteit van de DROS-schalen wordt ondersteund door medium correlaties met inhoudelijk verwante items van de Historisch Klinisch Toekomst-30 (HKT-30),een beoordelingsinstrument dat is ontwikkeld voor risicotaxatie in de forensische psychiatrie. Onderzoek naar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid loopt nog.

Zie ook: efp.nl/forensische-zorg/behandeling en mgvonline.nl/assets/sites/7/GV-0-0-4.pdf

Meer informatie over het gebruik van het instrument
Training is sterk aanbevolen. Deze wordt verzorgd door Klaus Drieschner.
Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Risicotaxatie bij forensisch psychiatrische patiënten met een licht verstandelijke handicap: hoe bruikbaar zijn bestaande risicotaxatie-instrumenten?
  • Inventarisatie risicotaxatie bij LVB
Referenties
  • Dynamic Risk Outcome Scales
  • Risicotaxatie bij forensisch psychiatrische patiënten met een licht verstandelijke handicap: hoe bruikbaar zijn bestaande risicotaxatie-instrumenten?
  • Inventarisatie risicotaxatie bij LVB
Laatste aanpassing
14 september 2017