DRAMS

Naam
DRAMS
Type instrument
Zelfrapportagelijst
Omschrijving

De Dynamic Risk Assessment and Management System (DRAMS; Lindsay et al., 2004) is een zelfrapportagelijst, die oorspronkelijk is opgezet voor therapie-evaluatie. Het bestaat uit tien domeinen en geeft een inventarisatie van het gedrag en de gevoelens van de cliënt. De antwoordcategorieën zijn gevisualiseerd.

Doelgroep: specifiek ontwikkeld voor LVB, klinisch

Waar beschikbaar
Onbekend
Verkrijgbaar in het Nederlands
Nee
Validiteit & betrouwbaarheid

Het instrument werd ontwikkeld door Lindsay et al. (2004) bij 5 residentiële LVB en zwakbegaafden, waarbij de DRAMS werd afgenomen op 3 momenten: 7 dagen voor of na een incident, 1 dag voor het incident en op de dag van het incident. Het onderzoek toont een significant verschil tussen de totaalscore 7 dagen voor het incident, en de score op de dag van of 1 dag voor het incident. Ook de betrouwbaarheid lijkt goed, hoewel enige voorzichtigheid geboden is gezien het lage aantal proefpersonen. Steptoe en collega’s (2008) gebruikten dezelfde methode (n=23) en toonden aan dat de DRAMS een betrouwbaar instrument was (o.a. AUC = .73).

Meer informatie over het gebruik van het instrument
In te vullen in overleg tussen cliënt en staflid.
Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Inventarisatie risicotaxatie bij LVB
Referenties
  • Construct validity, reliability and predictive validity of the dynamic risk assessment and management system (DRAMS) in offenders with intellectual disability
  • The dynamic risk assessment and management system: an assessment of immediate risk of violence for individuals with offending and challenging behaviour
  • Inventarisatie risicotaxatie bij LVB
Laatste aanpassing
2 februari 2016