DIS-Q

Naam
DIS-Q
Type instrument
Screeningsinstrument
Omschrijving

De Dissociation Questionnaire (DIS-Q; Vanderlinden, 1993) is een zelfinvulvragenlijst. Er wordt gevraagd in welke mate de 63 verschillende uitspraken van toepassing zijn. De antwoorden worden gescoord op een Likert-schaal variërend van 1 (‘helemaal niet’) tot 5 (‘heel erg’). De dis-q-score is het quotiënt van de totaalscore (variërend van 63 tot 315) en het aantal vragen (63), en kan dan ook variëren van 1 tot 5.
Wanneer de dis-q-score hoger of gelijk is aan het afkappunt van 2,5 kan geconcludeerd worden dat de kans op dissociatieve symptomatologie verhoogd is.
Naast de 63 items informeert de dis-q ook naar leeftijd, geslacht, demografische status en opleiding. Tevens wordt gevraagd naar ‘zwaar belastende, levensbedreigende of traumatische gebeurtenissen in het persoonlijke leven’, die eventueel gespecificeerd kunnen worden aan de hand van verschillende keuzemogelijkheden: ernstig lichamelijk letsel, oorlogssituatie, seksuele mishandeling, emotionele mishandeling, incest, anderszins.
De vragenlijst bestaat uit vier subschalen: (1) ‘identiteitsverwarring en identiteitsfragmentering’; (2) ‘controleverlies over gedragingen, gedachten en gevoelens’; (3) ‘amnesie’ en (4) ‘verhoogde concentratie’.

Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

De dis-q beschikt over een goede betrouwbaarheid (interne consistentie en test-hertest) en is in staat patiënten met dissociatieve stoornissen te onderscheiden van onder meer patiënten met een eetstoornis, een posttraumatische stressstoornis, schizofrenie en een obsessieve compulsieve stoornis.

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Meetinstrumenten bij dissociatieve stoornissen
Referenties
  • Meetinstrumenten bij dissociatieve stoornissen
  • The Dissociation Questionnaire (dis-q): development and characteristics of a new self-reporting Questionnaire
Laatste aanpassing
2 februari 2016