DIS-Q

Naam
DIS-Q
Omschrijving

De Dissociation Questionnaire (DIS-Q; Vanderlinden, Van Dyck, Vandereycken, Vertommen, & Verkes, 1993) is een zelfinvulvragenlijst. Er wordt gevraagd in welke mate de 63 verschillende uitspraken van toepassing zijn. De antwoorden worden gescoord op een Likertschaal variërend van 1 (‘helemaal niet’) tot 5 (‘heel erg’). De DIS-Q-score is het quotiënt van de totaalscore (variërend van 63 tot 315) en het aantal vragen (63), en kan dan ook variëren van 1 tot 5. Wanneer de DIS-Q-score hoger of gelijk is aan het afkappunt van 2,5 kan geconcludeerd worden dat de kans op dissociatieve symptomatologie verhoogd is.

Naast de 63 items informeert de DIS-Q ook naar leeftijd, geslacht, demografische status en opleiding. Tevens wordt gevraagd naar ‘zwaar belastende, levensbedreigende of traumatische gebeurtenissen in het persoonlijke leven’, die eventueel gespecificeerd kunnen worden aan de hand van verschillende keuzemogelijkheden: ernstig lichamelijk letsel, oorlogssituatie, seksuele mishandeling, emotionele mishandeling, incest, anderszins. De vragenlijst bestaat uit vier subschalen: (1) identiteitsverwarring en identiteitsfragmentering; (2) controleverlies over gedragingen, gedachten en gevoelens; (3) amnesie en (4) verhoogde concentratie.

Waar beschikbaar
Webiste
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

De DIS-Q beschikt over een goede betrouwbaarheid (interne consistentie en test-hertest) en is in staat patiënten met dissociatieve stoornissen te onderscheiden van onder meer patiënten met een eetstoornis, een posttraumatische stressstoornis, schizofrenie en een obsessieve compulsieve stoornis (Sno, 2004). De goede betrouwbaarheid wordt ondersteund door een later onderzoek onder adolescenten in Zweden waaruit is gebleken dat de Cronbach’s alpha van de gehele schaal .96 is. De Cronbach’s alpha van de subschalen varieert van .67 tot .96 (Nilsson, Lejonclou, & Holmqvist, 2020).

Afnameduur
15-20 minuten
Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Meetinstrumenten bij dissociatieve stoornissen

Nilsson, D., Lejonclou, A., & Holmqvist, R. (2020). Psychoform and Somatoform Dissociation Among Individuals With Eating Disorders. Nordic Journal of Psychiatry, 74(1), 1-8. doi:10.1080/08039488.2019.1664631

Referenties
  • Meetinstrumenten bij dissociatieve stoornissen
  • The Dissociation Questionnaire (dis-q): development and characteristics of a new self-reporting Questionnaire
Laatste aanpassing
11 augustus 2023