DAST

Naam
DAST
Omschrijving

De Drug Abuse Screening Test (DAST; Skinner, 1982; Van den Brink, 1999) is een goed gevalideerd kort screeningsinstrument dat ontwikkeld is in Canada en gebaseerd is op de Michigan Alcoholism Screening Test (MAST; Selzer, 1971). Het instrument is ontwikkeld om personen te screenen op problematisch drugsgebruik in de laatste twaalf maanden. De test bestaat uit 28 items die te beantwoorden zijn met ‘ja’ of ‘nee’.

De DAST heeft twee verkorte versies, de DAST-10 en de DAST-20. Deze testen bevatten 10 en 20 items die het drugsgebruik in de afgelopen twaalf maanden meten.

Waar beschikbaar
Website
Verkrijgbaar in het Nederlands
Nee
Validiteit & betrouwbaarheid

Uit onderzoek is gebleken dat de DAST betrouwbaar is, waarbij de Cronbach’s alpha .92 is (El-Bassel et al., 1997). Dit wordt ondersteund door een latere studie waaruit blijkt dat de Cronbach’s alpha varieert van .92 tot .94 (Yudko, Lozhkina, & Fouts, 2007). Verder is aangetoond dat er onder andere sprake is van criteriumvaliditeit, constructvaliditeit en discriminante validiteit.

Meer informatie over het gebruik van het instrument
De toepassing vereist geen specifieke opleiding van de hulpverlener.
Bovenstaande informatie is ontleend aan

El-Bassel, N., Schilling, R. F., Schinke, S., Orlandi, M., Sun, W. H., & Back, S. (1997). Assessing the Utility of the Drug Abuse Screening Test in the Workplace. Research on Social Work Practice, 7(1), 99-114. doi:10.1177/104973159700700106

Yudko, E., Lozhkina, O., & Fouts, A. (2007). A Comprehensive Review of the Psychometric Properties of the Drug Abuse Screening Test. Journal of Substance Abuse Treatment, 32(2), 189-198. doi:10.1016/j.jsat.2006.08.002

Referenties
  • Alcohol Dependence Scale (ADS) user’s guide
  • Verslavingen
Laatste aanpassing
14 augustus 2023