DAPP-BQ

Naam
DAPP-BQ
Omschrijving

De Dimensional Assessment of Personality Pathology-Basic Questionnaire (DAPP-BQ) dient voor het onderscheiden van persoonlijkheidsstoornissen op achttien dimensies. De Nederlandse bewerking van de DAPP-BQ bestaat uit 290 vragen die door de cliënt zelf beantwoord worden (Van Kampen & De Beurs, 2009). Bij de Nederlandse bewerking van de DAPP-BQ is ook een screeningsversie ontwikkeld (Van Kampen, De Beurs, & Andrea, 2009). De DAPP Screening bestaat uit 136 items waarmee dezelfde achttien dimensies kunnen worden beoordeeld.

Waar beschikbaar
Hogrefe
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Uit onderzoek is gebleken dat de DAPP-BQ betrouwbaar is, waarbij de Cronbach’s alpha varieert van .68 tot .95 (Van den Broeck et al., 2014). Verder is aangetoond dat de kenmerken van de DSM 5 gerelateerd zijn aan de DAPP-BQ dimensies. Daarnaast is gebleken dat de dimensies van de DAPP-BQ en de PID-5 sterk gerelateerd zijn, wat suggereert dat beide vragenlijsten vergelijkbare constructen meten (Bastiaens et al., 2016; Van den Broeck et al., 2014).

Afnameduur
25 minuten
Meer informatie over het gebruik van het instrument
De DAPP-BQ en DAPP Screening zijn eenvoudig toepasbare instrumenten door psychologen, psychiaters en andere klinische beroepsbeoefenaren. Afname is mogelijk bij volwassenen die tenminste kunnen lezen op het eindniveau van de basisschool.
Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB

Aluja, A., García, L. F., Cuevas, L., & Lucas, I. (2019). Dimensional Pathological Personality Predicting Personality Disorders: Comparison of the DAPP-BQ and PID-5 Shortened Versions in a Spanish Community Sample. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 41, 160-173. doi:10.1007/s10862-018-9706-2

Bastiaens, T., Claes, L., Smits, D., De Clercq, B., De Fruyt, F., Rossi, G., ... & De Hert, M. (2016). The Construct Validity of the Dutch Personality Inventory for DSM-5 Personality Disorders (PID-5) in a Clinical Sample. Assessment, 23(1), 42-51. doi:10.1177/1073191115575069

Van den Broeck, J., Bastiaansen, L., Rossi, G., Dierckx, E., De Clercq, B., & Hofmans, J. (2014). Hierarchical Structure of Maladaptive Personality Traits in Older Adults: Joint Factor Analysis of the PID-5 and the DAPP-BQ. Journal of Personality Disorders, 28(2), 198-211. doi:10.1521/pedi_2013_27_114

Referenties
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
  • A short form of the DAPP-BQ
  • DAPP-BQ dimensionale assessment van persoonlijkheidspathologie, inclusief Nederlandse screeningsversie
Laatste aanpassing
19 juli 2023