DACOBS

Naam
DACOBS
Omschrijving

De Davos Assessment of Cognitive Bias Scale (DACOBS; Gaag et al., 2013) is een vragenlijst die de subjectieve ervaring van cognitieve bias meet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 42 items op een zevenpuntsschaal. De vragenlijst meet vier vormen van cognitieve bias (jumping to conclusions, belief inflexibility, selective attention for threat, external attribution bias), twee vormen van cognitieve beperkingen (social cognition problems; subjective cognitive problems) en vermijdingsgedrag.

Waar beschikbaar
Via website
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

De DACOBS is een betrouwbaar en valide instrument (Gaag et al., 2013). Uit het onderzoek is gebleken dat de Cronbach’s alpha .90 is. Daarnaast is aangetoond dat patiënten die lijden aan schizofrenie veel hoger scoren dan de controlegroep, wat duidt op discriminante validiteit. Verder is gebleken dat vijf van de zeven subschalen gevalideerd kunnen worden, wat convergente validiteit ondersteunt.

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • The development of the Davos Assessment of Cognitive Biases Scale (DACOBS).
Referenties
  • The development of the Davos Assessment of Cognitive Biases Scale (DACOBS).
Laatste aanpassing
17 juli 2023