CTQ

Naam
CTQ
Type instrument
Zelfrapportage-instrument
Omschrijving

De Childhood Trauma Questionnaire (CTQ, Bernstein et al., 1994; Nederlandse vertaling; Van den Hazel & Didden, 2009) is een retrospectief zelfrapportage-instrument dat gebruikt wordt om vijf vormen van mishandeling en verwaarlozing vast te stellen (emotioneel misbruik, fysiek misbruik, seksueel misbruik en emotionele en fysieke verwaarlozing).. Deze vijf schalen van mishandeling of verwaarlozing worden elk vormgegeven door vier items. De deelnemers geven voor ieder item de frequentie van mishandeling en verwaarlozing weer op een 5-punt Likert schaal : ‘0’, nooit waar; ’1’, zelden waar; ‘2’, soms waar; ‘3’, vaak waar en ‘4’, zeer vaak waar.

Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

De interne consistentie van de schalen wordt over het algemeen gunstig beoordeeld. Seksueel misbruik (α = .93 tot .95) en emotionele verwaarlozing (α = .88 tot .92) zijn het meest betrouwbaar. Emotionele mishandeling (α = .84 tot .89) en fysieke mishandeling (α = .81 tot .86) zijn aanvaardbaar. De interne consistentie van fysieke verwaarlozing (α = .63 tot .78) is marginaal. De test-hertest, met een tussentijd van 3.6 maanden, leverde stabiliteitscoëfficiënten op van rond de .80 (Bernstein, Fink, Handelsman & Foote, 1994). De validiteit van de CTQ is niet bekend.

Referenties
  • Initial reliability and validity of a new retrospective measure of child abuse and neglect
  • Childhood Trauma Questionnaire
Laatste aanpassing
2 februari 2016