CTQ

Naam
CTQ
Omschrijving

De Childhood Trauma Questionnaire (CTQ, Bernstein et al., 1994; Nederlandse vertaling; Van den Hazel & Didden, 2009) is een retrospectief zelfrapportage-instrument dat gebruikt wordt om vijf vormen van mishandeling en verwaarlozing vast te stellen (emotioneel misbruik, fysiek misbruik, seksueel misbruik en emotionele en fysieke verwaarlozing). De vragenlijst bestaat uit 28 items. De deelnemers geven voor ieder item de frequentie van mishandeling en verwaarlozing weer op een vijfpuntsschaal: ‘1’, nooit waar; ’2’, zelden waar; ‘3’, soms waar; ‘4’, vaak waar en ‘5’, zeer vaak waar.

Verkrijgbaar in het Nederlands
Nee
Validiteit & betrouwbaarheid

Uit een meta-analyse is gebleken dat onderzoeken in verschillende landen hebben aangetoond dat er sprake is van een goede validiteit en betrouwbaarheid (Viola et al., 2016). Onderzoek heeft aangetoond dat de Cronbach’s alpha varieert van .63 tot .95 (Bernstein, Fink, Handelsman, & Foote, 1994). De test-hertest heeft stabiliteitscoëfficiënten van rond de .80 opgeleverd. Verder is uit een studie gebleken dat blootstelling aan traumatische ervaringen in de kindertijd matig correleert met blootstelling aan geweld tijdens de kindertijd en adolescentie, wat duidt op constructvaliditeit (Liebschutz et al., 2018). Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat de subschaalscores sterker correleren met de CTQ totaal scores dan met elkaar, wat aanduidt dat elke subschaal relatief onafhankelijk is (Wang et al., 2022). Ook is gebleken dat CTQ-scores significant correleren met BDI-scores en STAI-scores. Er is dus sprake van een goede structurele en concurrente validiteit.

Afnameduur
5 minuten
Bovenstaande informatie is ontleend aan

Liebschutz, J. M., Buchanan-Howland, K., Chen, C. A., Frank, D. A., Richardson, M. A., Heeren, T. C., ... & Rose-Jacobs, R. (2018). Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) Correlations With Prospective Violence Assessment in a Longitudinal Cohort. Psychological Assessment, 30(6), 841-845. doi:10.1037/pas0000549

Viola, T. W., Salum, G. A., Kluwe-Schiavon, B., Sanvicente-Vieira, B., Levandowski, M. L., & Grassi-Oliveira, R. (2016). The Influence of Geographical and Economic Factors in Estimates of Childhood Abuse and Neglect Using the Childhood Trauma Questionnaire: A Worldwide Meta-regression Analysis. Child Abuse & Neglect, 51, 1-11. doi:10.1016/j.chiabu.2015.11.019

Wang, X., Ding, F., Cheng, C., He, J., Wang, X., & Yao, S. (2022). Psychometric Properties and Measurement Invariance of the Childhood Trauma Questionnaire (Short Form) Across Genders, Time Points and Presence of Major Depressive Disorder Among Chinese Adolescents. Frontiers in Psychology, 13, 816051. doi:10.3389/fpsyg.2022.816051

Referenties
  • Initial reliability and validity of a new retrospective measure of child abuse and neglect
  • Childhood Trauma Questionnaire
Laatste aanpassing
20 september 2023