CSQ-8

Naam
CSQ-8
Omschrijving

De Client Satisfaction Questionnaire-8 (CSQ-8, Larsen et al, 1979; Nederlandse versie; De Brey, 1983) is een vragenlijst die de globale tevredenheid van een deelnemer over een interventie kan meten. De vragenlijst bestaat uit acht uitspraken die aan de hand van een vierpuntsschaal door de deelnemers beoordeeld worden. Om het totale niveau van tevredenheid te kunnen meten, wordt een gemiddelde tevredenheidscore berekend met een minimum score van 1 en een maximum score van 4. Hogere scores indiceren hogere tevredenheid.

Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

De vragenlijst heeft een goede betrouwbaarheid en validiteit (De Brey, 1983; Attkisson & Zwick, 1982). Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de betrouwbaarheid goed is, waarbij de Cronbach’s alpha groter is dan .80 (Matsubara et al., 2013; Pedersen, Havnen, Brattmyr, Attkisson, & Lara-Cabrera, 2022). Verder heeft onderzoek aangetoond dat de CSQ-8 sterk correleert met de TPQ, wat duidt op concurrente validiteit (Kelly et al., 2018).

Bovenstaande informatie is ontleend aan

Kelly, P. J., Kyngdon, F., Ingram, I., Deane, F. P., Baker, A. L., & Osborne, B. A. (2018). The Client Satisfaction Questionnaire‐8: Psychometric Properties in a Cross‐sectional Survey of People Attending Residential Substance Abuse Treatment. Drug and Alcohol Review, 37(1), 79-86. doi:10.1111/dar.12522

Matsubara, C., Green, J., Astorga, L. T., Daya, E. L., Jervoso, H. C., Gonzaga, E. M., & Jimba, M. (2013). Reliability Tests and Validation Tests of the Client Satisfaction Questionnaire (CSQ-8) as an Index of Satisfaction with Childbirth-related Care among Filipino Women. BMC Pregnancy and Childbirth, 13(1), 1-9. doi:10.1186/1471-2393-13-235

Pedersen, H., Havnen, A., Brattmyr, M., Attkisson, C. C., & Lara-Cabrera, M. L. (2022). A Digital Norwegian Version of the Client Satisfaction Questionnaire 8: Factor validity and Internal Reliability in Outpatient Mental Health Care. BMC Psychiatry, 22(1), 671. doi:10.1186/s12888-022-04281-8

Referenties
  • Assessment of client/patient satisfaction: Development of a general scale
  • A cross-national validitation of the Client Satisfaction questionnaire: The Dutch experience
  • The Client Satisfaction Questionnaire: Psychometric properties and correlations with service utilization and psychotherapy outcome
Laatste aanpassing
13 juli 2023