CISS

Naam
CISS
Type instrument
Zelfrapportagevragenlijst.
Omschrijving

De Coping Inventory for Stressful Situations (CISS; Endler & Parker, 1999) meet de multi-dimensionele coping. Er wordt onderscheid gemaakt tussen probleemgerichte en emotiegerichte coping. Daarnaast wordt een vermijdingsgericht copingsaspect onderkend.

Waar beschikbaar
Pearson
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid en de validiteit van de CISS is gerapporteerd en bleek bevredigend.

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiĆ«nten met persoonlijkheidsstoornissen
Referenties
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiĆ«nten met persoonlijkheidsstoornissen
  • Coping Inventory for Stressful Situations (CISS): Manual
Laatste aanpassing
2 februari 2016