CISS

Naam
CISS
Omschrijving

De Coping Inventory for Stressful Situations (CISS; Endler & Parker, 1999) meet de multidimensionele coping. De vragenlijst meet hoe over het algemeen door mensen wordt omgegaan met stressvolle omstandigheden en het brengt verschillende copingsstrategieën in kaart. Het bestaat uit 48 items die onderverdeeld zijn in drie schalen: taakgerichte coping, emotiegerichte coping en vermijdingsgerichte coping. De schaal vermijdingsgerichte coping bevat twee subschalen: afleiding zoeken en gezelschap zoeken. De items worden gescoord aan de hand van een vijfpuntsschaal (van 1 'helemaal niet' tot 5 'heel erg sterk').

De CISS is in het Nederlands vertaald door D. T. D. de Ridder en G. L. van Heck.

Waar beschikbaar
Pearson
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

In onderzoek is aangetoond dat de betrouwbaarheid van de CISS goed is met een Cronbach’s alpha tussen .75 en .88 (Ridder & Heck, 2004). Ook is gebleken dat de discriminante validiteit voldoende is voor de drie schalen, waarbij de correlaties niet significant of laag zijn (rs = .25). Bovendien is aangetoond dat de test-hertestcorrelaties hoog zijn (rs = .78-.90). Ook uit later onderzoek is gebleken dat de CISS betrouwbaar en valide is. Onderzoek heeft laten zien dat de betrouwbaarheid goed is, waarbij de Cronbach’s alpha varieert tussen .88 en .92 (Brands, Köhler, Stapert, Wade, & Heugten, 2014). Verder is aangetoond dat de constructvaliditeit acceptabel is en wordt gesuggereerd dat de CISS dezelfde copingsstijlen meet die eerder gerapporteerd zijn. Daarnaast is de discriminante validiteit slechts gedeeltelijk voldoende, want er is een matige correlatie aangetoond tussen taakgerichte coping en vermijdingsgerichte coping.

Afnameduur
10
Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen

Brands, I. M., Köhler, S., Stapert, S. Z., Wade, D. T., & Heugten, C. M. van (2014). Psychometric Properties of the Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) in Patients with Acquired Brain Injury. Psychological Assessment, 26(3), 848-856. doi:10.1037/a0036275

Referenties
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
  • Coping Inventory for Stressful Situations (CISS): Manual
Laatste aanpassing
13 juli 2023
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.