CIDI

Naam
CIDI
Omschrijving

De Composite International Diagnostic Interview (CIDI, Nederlandse versie; Smitten, Smeets & Brink, 1998) is een interview ontwikkeld door WHO en NIH die cross-cultureel gebruikt wordt om ICD-10 en DSM-IV diagnoses van psychopathologie te evalueren. De CIDI is net zoals zijn voorloper (de DIS) het interview bij uitstek voor grootschalige epidemiologische studies. De huidige versie, de CIDI 2.1, bestaat zowel in een levensloop- als een twaalf-maandenversie. Naast de papieren uitgave bestaat ook een geautomatiseerde versie (CIDI-Auto).

De Nederlandse versie werd reeds grootschalig gebruikt in de NEMESIS studie.

Waar beschikbaar
Trimbos Instituut
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Uit onderzoek in verschillende culturen en landen blijkt dat de CIDI een betrouwbaar en valide meetinstrument is. Zo is gebleken dat de Amhaarse versie van de CIDI een Cronbach’s alpha van .97 en sterk bewijs voor constructvaliditeit heeft (Gelaye et al., 2013). Daarnaast is gebleken dat de Chinese versie van de CIDI erin slaagt om diagnoses aan het licht te brengen die gebruikt worden bij DSM-IV diagnoses (Lu, Huang, Liu, & Cao, 2015). Herzieningen van de CIDI worden regelmatig uitgevoerd door een internationale commissie om de CIDI actueel te houden en om de betrouwbaarheid en validiteit te verhogen.

Meer informatie over het gebruik van het instrument
Voor gebruik van de CIDI dient een training gevolgd te worden.
Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen

Gelaye, B., Williams, M. A., Lemma, S., Deyessa, N., Bahretibeb, Y., Shibre, T., ... & Zhou, X. H. A. (2013). Diagnostic Validity of the Composite International Diagnostic Interview (CIDI) Depression Module in an East African Population. The International Journal of Psychiatry in Medicine, 46(4), 387-405. doi:10.2190/PM.46.4.e

Lu, J., Huang, Y. Q., Liu, Z. R., & Cao, X. L. (2015). Validity of Chinese version of the Composite International Diagnostic Interview-3.0 in Psychiatric Settings. Chinese Medical Journal, 128(18), 2462-2466. doi:10.4103/0366-6999.164930

Referenties
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
  • Composite International Diagnostic Interview (CiDi)
Laatste aanpassing
13 juli 2023
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.