CBSA

Naam
CBSA
Omschrijving

De Competentie-Belevingsschaal voor Adolescenten (CBSA; Treffers et al., 2002) geeft op gestandaardiseerde wijze een indruk van de wijze waarop een jongere zichzelf ervaart en hoe de jongere zijn/haar eigen vaardigheden en adequaatheid op een aantal relevante levensgebieden inschat. De vragenlijst bestaat uit 35 items, gericht op afzonderlijke facetten van het zelfconcept ofwel competentiebeleving. Deze zijn verdeeld over zeven subschalen: schoolvaardigheden, sociale acceptatie, sportieve vaardigheden, fysieke verschijning, gedragshouding, hechte vriendschap en gevoel van eigenwaarde. Bij elk item worden steeds twee groepen jongeren beschreven. De jongere kruist aan tot welke groep hij/zij behoort, en of hij/zij 'helemaal' of 'een beetje' tot die groep behoort.

Waar beschikbaar
Pearson
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Binnen een onderzoek is gebleken dat de interne consistentie van de CBSA goed is, waarbij de Cronbach’s alpha .80 is (Treffers et al., 2002). Ook uit een ander onderzoek is gebleken dat de betrouwbaarheid van alle schalen voldoende is, waarbij de Cronbach’s alpha varieert van .60-.83 (Stouwe, Asscher, Stams, Hoeve, & Laan, 2015). Verder zijn er geen wetenschappelijke artikelen vindbaar over de validiteit van de CBSA.

Afnameduur
10-20 minuten
Meer informatie over het gebruik van het instrument
De vragenlijst is geschikt voor jongeren van 12 tot 18 jaar.
Bovenstaande informatie is ontleend aan

Bongers, I. L., Nieuwenhuizen, C. van, Peeters, M., & Swinkels, W. (2017). Samen werken volgens het Willem Kleine Schaars model.

Stouwe, T. van der, Asscher, J. J., Stams, G. J. J. M., Hoeve, M., & Laan, P. H. van der (2015). Effectstudie Tools4U: Effecten op cognitieve en sociale vaardigheden. Onderzoek effecten van leerstraf Tools4U op cognitieve en sociale vaardigheden.

Referenties
  • Competentiebelevingsschaal voor Adolescenten: Handleiding
Laatste aanpassing
12 juli 2023