CARE-NL

Naam
CARE-NL
Type instrument
Checklist
Omschrijving

De Child Abuse Risk Evaluation-Nederland (CARE-NL; De Ruiter & De Jong, 2005) is een instrument om een inschatting te maken van het risico dat ouders hebben om hun kind te mishandelen. De CARE-NL bestaat uit 18 items onderverdeeld over vier domeinen: Ouderfactoren, Ouder-kindfactoren, Kindfactoren en Gezinsfactoren.
De CARE-NL is een bewerking en uitbreiding van het Canadese 'Child Abuse Risk Evaluation' (Agar & Fraser, jaartal onbekend). De oorspronkelijke CARE is aangevuld op basis van recente empirische literatuur over risicofactoren voor alle vormen van kindermishandeling. Aan de Nederlandse versie zijn specifiek risicofactoren voor seksueel misbruik toegevoegd, zodat het bruikbaar is voor risicotaxatie van alle typen kindermishandeling (De Ruiter & De Jong, 2005).

De lijst bestaat uit 18 items verdeeld over vier subschalen: Ouderlijke factoren, Ouder-kind factoren, Kindfactoren en Gezinsfactoren. Ook is er een risicofactor (nummer 18) die alleen van toepassing is in gevallen van (een vermoeden van) seksueel kindermisbruik. Items worden gescoord op een driepuntsschaal. 'Ja' betekent een duidelijke aanwezigheid van de risicofactor, '?' betekent een mogelijk of gedeeltelijke aanwezig van de risicofactor en 'Nee' betekent niet aanwezig. Het eindoordeel wordt ook aangegeven op een driepuntsschaal: hoog-matig-laag.

Voor verdere informatie zie: nji.nl/eCache/DEF/1/23/555.dWl0Z2VicmVpZD0x.html

Waar beschikbaar
via Corine de Ruiter
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid en validiteit van de CARE-NL zijn in beperkte mate onderzocht door middel van retrospectief onderzoek bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Uit 211 AMK-dossiers van vier AMK's uit de jaren 2002-2003 werd informatie verzameld over gezinnen die voor het eerst gemeld werden bij het AMK en waarbij onderzoek is verricht door het AMK. Als maat voor de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid werden ICC's berekent, die behoorlijk varieerden. Als maat voor de validiteit werden AUC-waarden berekend, deze lagen rond de 0.75 (De Ruiter et al, 2006).
Van der Hoorn (2008) vond in een retrospectieve studie bij het AMK een ICC die varieerde tussen de .56 en 1.00 en AUC-waarden die vareerden van .56 tot .78.

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Objectiviteit of schijnzekerheid? Kwaliteit, mogelijkheden en beperkingen van instrumenten voor risicotaxatie.
Referenties
  • Objectiviteit of schijnzekerheid? Kwaliteit, mogelijkheden en beperkingen van instrumenten voor risicotaxatie.
  • CARE-NL Richtlijn voor gestructureerde beoordeling van het risico van kindermishandeling
  • Manual for the Child Abuse Risk Evaluation (CARE). Professional guidelines for assessing risk of physical abuse and neglect
  • Factsheet Onderzoek CARE-NL: Een retrospectief onderzoek bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
  • Betrouwbaarheid en validiteit van de Child Abuse Risk EvaluationNederland (CARE-NL). Retrospectief onderzoek bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
Laatste aanpassing
16 augustus 2016