CAPP

Naam
CAPP
Type instrument
Semi-gestructureerd diagnostisch interview
Omschrijving

Mede om een aantal bezwaren tegen de PCL-R te ondervangen wordt de Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality Disorder (CAPP; Cooke et al., 2004) geconstrueerd (zie gcu.Ac.Uk/capp/index.html). De CAPP is een semi-gestructureerd interview om (veranderingen in) psychopathie te bepalen in uiteenlopende populaties en is niet bedoeld als risicotaxatie-instrument. De CAPP meet zes domeinen:
• dominantie,
• emoties,
• zelf,
• binding,
• gedrag,
• cognitie.
Deze domeinen worden beschreven met verschillende bijvoeglijke naamwoorden, die op hun beurt worden geadstrueerd met gedragselementen.

De CAPP is momenteel vertaald in 13 talen en in de komende periode komen hier nog 7 talen bij, zoals Hongaars, Japans en Pools.
De CAPP is vertaald in het Nederlands door Martin Hildebrand, Hanneke Schönberger en Corine de Ruiter.

Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Volgens een eerste studie (McCormick, 2007) gaf de totaalscore een uitstekende interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te zien, terwijl die voor de domeinscores goed tot uitstekend waren. De totaalscore correleerde .62 met de PCL-R (Cook, 2011). Hoewel er tal van initiatieven zijn om tot meer onderzoek te komen is de instrumentele utiliteit nog niet gedocumenteerd in de wetenschappelijke tijdschriften.
Er is – in het kader van een master thesis aan de Universiteit van Maastricht (Clercx, in voorbereiding) – een onderzoek gaande naar de inhoudsvaliditeit van de Nederlandse versie.

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen. Versie 1.2
Referenties
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen. Versie 1.2
  • Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality – Institutional Rating Scale (CAPP-IRS)
  • Interrater reliability of the Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality Disorder among a sample of incarcerated serious and violent young offenders
  • Psychopathy: capturing an illusive concept
Laatste aanpassing
2 februari 2016