CAPP

Naam
CAPP
Omschrijving

Mede om een aantal bezwaren tegen de PCL-R te ondervangen wordt de Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality Disorder (CAPP; Cooke, Hart, Logan, & Michie, 2004) geconstrueerd. De CAPP is een semi-gestructureerd interview om (veranderingen in) psychopathie te bepalen in uiteenlopende populaties en is niet bedoeld als risicotaxatie-instrument. De CAPP meet zes domeinen: dominantie, emoties, zelf, binding, gedrag en cognitie. Deze domeinen worden beschreven met verschillende bijvoeglijke naamwoorden, die op hun beurt worden geadstrueerd met gedragselementen.

De CAPP is vertaald in het Nederlands door Martin Hildebrand, Hanneke Schönberger en Corine de Ruiter.

Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Uit onderzoek blijkt dat de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de domeinscores van slecht tot uitstekend varieerde (.44-.79) (Perdersen, Kunz, Rasmussen, & Elsass, 2010). De totaalscore correleerde .62 met de PCL-R (Cook, 2011). Hoewel er tal van initiatieven zijn om tot meer onderzoek te komen is de instrumentele utiliteit nog niet gedocumenteerd in de wetenschappelijke tijdschriften. Wel toonde onderzoek een goede inhoudsvaliditeit van de CAPP aan (Kreis, Cooke, Michie, Hoff, & Logan, 2012). De meeste CAPP-symptomen zijn zeer representatief voor psychopathie, zowel in sensitiviteit als in specificiteit.

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen. Versie 1.2

Kreis, M. K., Cooke, D. J., Michie, C., Hoff, H. A., & Logan, C. (2012). The Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality (CAPP): Content Validation using Prototypical Analysis. Journal of Personality Disorders, 26(3), 402-413. doi:10.1521/pedi.2012.26.3.402

Pedersen, L., Kunz, C., Rasmussen, K., & Elsass, P. (2010). Psychopathy as a Risk Factor for Violent Recidivism: Investigating the Psychopathy Checklist Screening Version (PCL: SV) and the Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality (CAPP) in a Forensic Psychiatric Setting. International Journal of Forensic Mental Health, 9(4), 308-315. doi:10.1080/14999013.2010.526681

Referenties
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen. Versie 1.2
  • Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality – Institutional Rating Scale (CAPP-IRS)
  • Psychopathy: capturing an illusive concept
Laatste aanpassing
12 juli 2023
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.