CAPE

Naam
CAPE
Omschrijving

De Community Assessment of Psychic Experiences (CAPE; Konings, Bak, Hanssen, Os, & Krabbendam, 2006) is een zelfrapportagevragenlijst die schizotypische kenmerken meet en de mate waarin mensen hier last van hebben. Deze test is opgebouwd uit drie schalen: een schaal die positieve schizotypische symptomen meet, een schaal die negatieve schizotypische symptomen meet en een schaal die depressieve symptomen meet.

Waar beschikbaar
Website
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Uit een review en meta-analyse blijkt dat de CAPE-scores in eerdere studies over het algemeen betrouwbaar waren (Mark & Toulopoulou, 2016). De volledige schaal was betrouwbaar in alle leeftijdsgroepen en de positieve en de negatieve subschalen waren meestal betrouwbaarder in jongere steekproeven. Verder was de factoriële validiteit van de CAPE-scores voldoende. Ook Nederlands onderzoek toonde aan dat de CAPE een betrouwbaar en valide onderzoeksinstrument is (Konings et al., 2006).

Bovenstaande informatie is ontleend aan

Mark, W., & Toulopoulou, T. (2016). Psychometric Properties of “Community Assessment of Psychic Experiences”: Review and Meta-analyses. Schizophrenia Bulletin, 42(1), 34-44. doi:10.1093/schbul/sbv088

Referenties
  • Validity and reliability of the CAPE: a self-report instrument for the measurement of psychotic experiences in the general population
Laatste aanpassing
12 juli 2023