CAGE

Naam
CAGE
Omschrijving

De CAGE vragenlijst (Ewing, 1984) bestaat uit vier vragen en is bedoeld om te screenen op problemen met alcoholgebruik en potentieel alcoholisme. De vragen hebben betrekking op: het verminderen van het alcoholgebruik (cut down), of er irritatie is bij de cliënt over kritiek van anderen met betrekking tot het alcoholgebruik (annoyed), of de cliënt zich ooit schuldig voelt over zijn alcoholgebruik (guilty) en of alcohol wordt gedronken direct na het wakker worden om een kater te verminderen of om zenuwen in bedwang te houden (eye-opener). Wanneer twee of meer vragen met ‘ja’ worden beantwoord, is er een indicatie voor mogelijk alcoholmisbruik of alcoholisme en dient dit verder onderzocht te worden.

CAGE items
1. Heeft u ooit het idee gehad dat u minder zou moeten drinken?
2. Hebben mensen u geërgerd door uw alcoholgebruik te bekritiseren?
3. Heeft u zich ooit slecht of schuldig gevoeld over uw alcoholgebruik?
4. Heeft u ooit ’s ochtends meteen alcohol gedronken om uw zenuwen te kalmeren of een kater kwijt te raken?

Drempelwaarden: Bij een score van 2 of meer keer ‘Ja’ een kortdurende interventie geven.

Waar beschikbaar
Trimbos Instituut
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Uit een systematische review blijkt dat de CAGE een betrouwbaar en valide meetinstrument is (Dhalla & Kopec, 2007). De CAGE heeft een hoge test-hertest betrouwbaarheid (.80-.95). Verder is er sprake van een redelijke validiteit als het gaat om medische en chirurgische intramurale patiënten, psychiatrische intramurale patiënten en ambulante medische patiënten. De CAGE wordt niet aanbevolen als screeningstest bij witte vrouwen, prenatale vrouwen en studenten.

Afnameduur
5 minuten
Bovenstaande informatie is ontleend aan

Dhalla, S., & Kopec, J. A. (2007). The CAGE Questionnaire for Alcohol Misuse: A Review of Reliability and Validity Studies. Clinical and Investigative Medicine, 30(1), 33-41. doi:10.25011/cim.v30i1.447

Referenties
  • Detecting Alcoholism: The CAGE Questionnaire.
Laatste aanpassing
12 juli 2023