BVC

Naam
BVC
Omschrijving

De Brochet Violence Checklist –Broset Violence Checklist (BVC; Almvik & Woods,1998, 1999, 2000) is een korte vragenlijst van 6 items voor de voorspelling van gewelddadig gedrag in de komende 24 uur van psychiatrische patiënten (dus niet specifiek de forensisch-psychiatrische setting). Het is dus een predictie-instrument en risicotaxatie-instrument voor de zeer korte termijn. Invullen van de lijst (door stafleden die de patiënt in de dagelijkse omgang meemaken zoals sociotherapeuten) kost nog geen vijf minuten en er is geen interview voor nodig (het kan op basis van de bestaande, beschikbare informatie).

Waar beschikbaar
GGZ Standaarden
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Uit onderzoek naar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid blijkt dat de Cohen’s kappa 0.93 was (Moursel, Çetinkaya Duman, & Almvik, 2019). Verder blijkt uit een meta-analyse dat de BVC een sterke predictieve validiteit had (Hvidhjelm et al., 2023). De gecombineerde AUC van de geïncludeerde studies was 0.83 en binnen de studies varieerde de AUC van 0.69 tot 0.98. Dit wordt ondersteund door Nederlands onderzoek, waarbij de AUC 0.69 was (Laan, Verstegen, & Vogel, 2023).

Bovenstaande informatie is ontleend aan

Hvidhjelm, J., Berring, L. L., Whittington, R., Woods, P., Bak, J., & Almvik, R. (2023). Short‐term risk assessment in the long term: A scoping review and meta‐analysis of the Brøset Violence Checklist. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 00, 1-12. doi:10.1111/jpm.12905

Laan, B. A. G. T. van der, Verstegen, N., & Vogel, V. de (2023). Het gebruik van de Brøset Violence Checklist binnen de forensische psychiatrie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 65(4), 253-258.

Moursel, G., Çetinkaya Duman, Z., & Almvik, R. (2019). Assessing the risk of violence in a psychiatric clinic: the Brøset Violence Checklist (BVC) Turkish version—validity and reliability study. Perspectives in Psychiatric Care, 55(2), 225-232. doi:10.1111/ppc.12338

Referenties
  • The Broset Violence Checklist (BVC) and the prediction of inpatient violence: Some preliminary results
  • Predicting inpatient violence using the Broset Violence Checklist (BVC)
  • The Brøset Violence Checklist (BVC): Sensitivity, specificity and inter-rater reliability
Laatste aanpassing
12 juli 2023