BVC

Naam
BVC
Type instrument
Risicotaxatie-instrument
Omschrijving

De Brochet Violence Checklist –Broset Violence Checklist (BVC; Almvik & Woods,1998, 1999, 2000) is een korte vragenlijst van 6 items voor de voorspelling van gewelddadig gedrag in de komende 24 uur van psychiatrische patiënten (dus niet specifiek de forensisch-psychiatrische setting). Het is dus een predictie-instrument en risicotaxatie-instrument voor de zeer korte termijn. Invullen van de lijst (door stafleden die de patiënt in de dagelijkse omgang meemaken zoals sociotherapeuten) kost nog geen vijf minuten en er is geen interview voor nodig (het kan op basis van de bestaande, beschikbare informatie).

Waar beschikbaar
Onbekend
Verkrijgbaar in het Nederlands
Nee
Validiteit & betrouwbaarheid

De lijst werd onderzocht met een pilot van 109 psychiatrische patiënten (52 mannen en 57 vrouwen). Er bleken 66 vals positieve karakteriseringen en 70 ‘true positives’. De sensiviteit inzake het voorspellen van gewelddadig gedrag (TP/[TP+FN], waarbij TP: ‘true positive’ (terrecht aangemerkte risico’s), FN: ‘false negative’ (ten onrechte aangemerkt als geen risico), was .74 ofwel 74%, een behoorlijke waarde. Inzake het voorspellen van niet-gewelddadig gedrag, bij een score van 0 of 1 (TN/[TN+FP], waarbij TN: ‘true negative’ en FP: ‘false positive’) was de specificiteit .91 of 91%, een goede waarde.

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Risicotaxatie en risicotaxatieonderzoek in de forensische (jeugd)psychiatrie en -psychologie. Waarom en hoe, resultaten, bestaande instrumenten
Referenties
  • Risicotaxatie en risicotaxatieonderzoek in de forensische (jeugd)psychiatrie en -psychologie. Waarom en hoe, resultaten, bestaande instrumenten
  • The Broset Violence Checklist (BVC) and the prediction of inpatient violence: Some preliminary results
  • Predicting inpatient violence using the Broset Violence Checklist (BVC)
  • The Brøset Violence Checklist (BVC): Sensitivity, specificity and inter-rater reliability
Laatste aanpassing
27 februari 2017