BVAQ

Naam
BVAQ
Omschrijving

De Bermond-Vorst Alexithymia Questionnaire (BVAQ; Bermond & Vorst, 1996) is een vragenlijst bestaande uit 48 items. De BVAQ bevat vijf subschalen: emotionaliseren, fantaseren, identificeren, analyseren en verbaliseren. De items worden op zo’n manier gescoord dat hoge subscores indicatief zijn voor een hoge geneigdheid tot alexithymie. Respondenten reageren aan de hand van een vijfpuntsschaal op de items. De BVAQ bestaat uit twee delen: items die de affectieve aspecten van alexithymie meten en items die cognitieve aspecten van alexithymie meten.

Waar beschikbaar
Onbekend
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

De BVAQ is een betrouwbaar meetinstrument (Vroege, Emons, Sjitsma, & Feltz-Cornelis, 2018). De coëfficiënt alpha varieert van .75 tot .89. Daarnaast is het meetinstrument valide (Vroege et al., 2018; Vorst & Bermond, 2001). Uit onderzoek blijkt dat er sprake was van een significant verschil tussen de BVAQ-scores van de algemene populatie en de patiënten, wat constructvaliditeit ondersteunt (Vroege et al., 2018).

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Eetstoornissen, Alexithyme Persoonlijkheidstypen en Depressie (Onderzoekspracticum OP5140 /2006).

Vorst, H.C.M., & Bermond, B. (2001). Validity and reliability of the Bermond-Vorst Alexithymie Questionnaire. Personality and Individual Differences, 30, 413-434.

Vroege, L. de, Emons, W. H., Sijtsma, K., & Feltz-Cornelis, C. M. van der (2018). Psychometric properties of the Bermond–Vorst alexithymia questionnaire (BVAQ) in the General Population and a Clinical Population. Frontiers in Psychiatry, 9, 111. doi:10.3389/fpsyt.2018.00111

Referenties
  • Eetstoornissen, Alexithyme Persoonlijkheidstypen en Depressie (Onderzoekspracticum OP5140 /2006).
  • Validity and reliability of the Bermond-Vorst Alexithymie Questionnaire
  • Alexithymia Vragenlijst
Laatste aanpassing
12 juli 2023