BSI (Brief Symptom Inventory)

Naam
BSI (Brief Symptom Inventory)
Omschrijving

De Brief Symptom Inventory (BSI; Nederlandse versie; Beurs & Zitman, 2006) is een zelfrapportagelijst voor het meten van symptomen van psychopathologie bij volwassenen. De vragenlijst bestaat uit 53 items en meet negen dimensies: somatische klachten, cognitieve klachten, interpersoonlijke gevoeligheid, depressie, angst, hostiliteit, fobische klachten, paranoïde gedachten en psychoticisme. Daarnaast kunnen drie schalen voor de ernst van psychopathologie worden berekend: de gemiddelde score op alle items, het aantal items waarvan de respondent aangeeft op zijn minst enige last te hebben en de ernst van de aanwezige symptomen.

De Brief Symptom Inventory heeft een verkorte versie, de Brief Symptom Inventory 18 (Nederlandse versie; Beurs, 2011). Deze vragenlijst toetst aan de hand van achttien items de meest voorkomende klachten: lichamelijke klachten, depressie en angst.

Waar beschikbaar
Pearson
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

De Brief Symptom Inventory is een betrouwbaar meetinstrument (Dirkzwager & Nieuwbeerta, 2018). De Cronbach’s Alpha van de negen dimensies varieert van .76 tot .97. Daarnaast is het meetinstrument valide (Beurs & Zitman, 2006; Dirkzwager & Nieuwbeerta, 2018; Wieland, Wardenaar, Fontein, & Zitman, 2012). Bijna alle schalen, met uitzondering van hostiliteit en paranoïde gedachten, zijn in staat poliklinische patiënten en niet-patiënten te onderscheiden (Beurs & Zitman, 2006). Uit later onderzoek blijkt dat er sprake is van discriminante validiteit voor de subschalen depressie, angst en fobische klachten (Wieland et al., 2012). Tenslotte heeft onderzoek aangetoond dat BSI verschillen in psychische problemen goed te signaleren zijn, wat criteriumvaliditeit ondersteunt (Dirkzwager & Nieuwbeerta, 2018).

Bovenstaande informatie is ontleend aan

Dirkzwager, A. J. E., & Nieuwbeerta, P. (2018). Psychische klachten bij gedetineerden: psychometrische kenmerken van de Brief Symptom Inventory (BSI). Tijdschrift voor Psychiatrie, 61(4), 257-266.

Wieland, J., Wardenaar, K. J., Fontein, E., & Zitman, F. G. (2012). Utility of the Brief Symptom Inventory (BSI) in psychiatric outpatients with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 56(9), 843-853.

Referenties
  • De Brief Symptom Inventory (BSI): De betrouwbaarheid en validiteit van een handzaam alternatief voor de SCL-90
  • Brief Symptom Inventory. Handleiding, herziene edities 2011
Laatste aanpassing
16 augustus 2023