BPRS

Naam
BPRS
Omschrijving

De Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS; Overall & Gorham, 1962) was initieel bedoeld als snelle methode om symptoomverandering te meten bij psychiatrische patiënten en werd een van de meest gebruikte semigestructureerde instrumenten in psychiatrisch onderzoek. Het aanvankelijke zestien-iteminstrument kreeg er in 1972 twee items bij en werd in 1986 opnieuw uitgebreid tot 24 items. Het instrument blijkt heel bruikbaar als kort screeningsinstrument wegens de beknoptheid, de goede betrouwbaarheid en de mogelijkheid om verandering bij de gedetineerden weer te geven, wat van uitermate belang is bij wederkerende misdadigers.
24 items:
1 Somatic concern
2 Anxiety
3 Depression
4 Suicidality
5 Guilt
6 Hostility
7 Elated Mood
8 Grandiosity
9 Suspiciousness
10 Hallucinations
11 Unusual thought content
12 Bizarre behaviour
13 Self-neglect
14 Disorientation
15 Conceptual disorganisation
16 Blunted affect
17 Emotional withdrawal
18 Motor retardation
19 Tension
20 Uncooperativeness
21 Excitement
22 Distractibility
23 Motor hyperactivity
24 Mannerisms and posturing

Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

De BPRS is sinds veertig jaar de meest frequent gebruikte psychiatrische beoordelingsschaal en wordt bijna overal in West-Europa, in Rusland en in Japan gebruikt, alsook in de Verenigde Staten en verschillende andere landen uit de westelijke hemisfeer. Validaties zijn in verschillende talen werden uitgevoerd, waaronder in het Frans, het Spaans en het Italiaans.

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
  • Inventarisatie van screening en assessment instrumenten voor middelenmisbruik en/of psychopathologie
Referenties
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
  • Inventarisatie van screening en assessment instrumenten voor middelenmisbruik en/of psychopathologie
  • The brief psychiatric rating scale
Laatste aanpassing
2 februari 2016
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.