BIS-11

Naam
BIS-11
Omschrijving

Barratt ontwikkelde de Barratt Impulsiviness Scale, waarvan de elfde editie in 1995 door Patton en anderen werd uitgebracht (BIS-11; Patton et al., 1995). In deze dertig items tellende zelfrapportagelijst worden drie soorten impulsiviteit onderscheiden: motorische impulsiviteit, gebrek aan planning, en cognitieve impulsiviteit. In de MacArthur risk assesment study (Monahan et al., 2001) werd dit instrument uitvoerig gebruikt bij psychotische patiënten, maar bleek alleen motorische impulsiviteit enigszins met later geweld samen te hangen. Andere validiteitstudies in forensisch psychiatrische populaties ontbreken vooralsnog: de BIS lijkt vooral te worden gebruikt als diagnostisch descriptief instrument en wordt vaak beschreven in samenhang met diverse stoornissen. Cheung e.a. (2004) toonden bijvoorbeeld aan dat een verhoogde score op de BIS-11 samenhing met stoornissen in de executieve functies. Impulsiviteit kan naast een direct oorzakelijke factor van geweld, ook een verstorende factor zijn voor het behoud van bereikte therapieresultaten. Zo blijkt bijvoorbeeld dat gestopte rokers met een hoge mate van impulsiviteit sneller terugvallen in rookgedrag dan minder impulsieve gestopte rokers (Doran, Spring, McChargue & Malia Richmond, 2004).

De Nederlandse vertaling wordt ‘Persoonlijke evaluatie’ genoemd.

Waar beschikbaar
website
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Tijdens de ontwikkeling van de BIS-5 (Barrat, 1965) tot en met de BIS-10 (Barratt, 1994) verbeterden de constructvaliditeit en de psychometrische eigenschappen van de lijst gestaag (Patton, Stanford, & Barrat, 1995). De psychometrische kwaliteiten van de BIS-11 blijken bevredigend.

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
Referenties
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
  • Impulsiveness and aggression
  • Factor Structure of the Barrat Impulsiveness Scale
  • Impulsivity and smoking relapse
  • Factor analysis of some psychometric measures of impulsiveness and anxiety
  • The relationship of behavioral inhibition to executive functions in young adults
Laatste aanpassing
20 maart 2023
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.