BES

Naam
BES
Omschrijving

De Betrokkenen Evaluatie Schaal (BES; Schene & Van Wijngaarden, 1993) is een methode om belasting van mantelzorgers te meten en betreft een lijst met zowel open als gesloten
vragen. De gesloten vragen zijn te beantwoorden middels een ja/nee antwoord of een antwoord op de 4- of 5-punt Likert schaal. De 81 vragen zijn onderverdeeld in modules die ingaan op de sociodemografische gegevens van de patiënt en zijn of haar familie, de belasting van de familie gedurende de laatste vier weken, eventuele extra financiële uitgaven, professionele hulp die is verleend aan de betrokkene, en de consequenties voor eventuele kinderen van de patiënt. Verder worden 12 vragen gesteld over de gezondheid van de betrokkene en wordt er ruimte overgelaten voor opmerkingen. De BES wordt veel gebruikt in onderzoeken naar de belasting van familieleden van patiënten met psychische stoornissen.
In de vragenlijst komen zowel objectieve als subjectieve vragen voor. Het percentage objectieve vragen is echter hoger, namelijk 70% tegenover 30% subjectieve vragen. De objectieve vragen zijn voor het grootste deel neutraal geformuleerd, terwijl de subjectieve vragen voornamelijk negatief geformuleerd zijn: zij benadrukken de negatieve aspecten van de zorgverlening. Het taalgebruik van de BES is vrij eenvoudig.

Waar beschikbaar
Onbekend
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

De validiteit en betrouwbaarheid van de BES zijn inmiddels in vijf verschillende Europese landen onderzocht (Van Wijngaarden, 2003).

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Overbelasting van mantelzorgers: op zoek naar het beste meetinstrument.
Referenties
  • Familieleden van psychotische patiënten, een onderzoek onder Ypsilon-leden
  • Consequences for caregivers of patients with severe mental illness: The development of the Involvement Evaluation Questionnaire
  • Overbelasting van mantelzorgers: op zoek naar het beste meetinstrument.
Laatste aanpassing
16 augustus 2016
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.