Bender Visual Motor Gestalt Test - II

Naam
Bender Visual Motor Gestalt Test - II
Omschrijving

De Bender Visual Motor Gestalt Test (Bender, 1938) meet visueel-motorische constructie. Het is een test met negen kaarten met getekende figuren of configuraties. De eerste kaart dient ter introductie. Opdracht: de gegeven figuren natekenen. Wordt o.a. gebruikt voor de screening op hersenorganiciteit.
De doelgroep van dit instrument is verstandelijk beperkten vanaf 4 jaar.
Sinds 2003 is er een herziene uitgave beschikbaar: The revised Second Edition of Bender Visual-Motor Gestalt Test. Daarin zijn zeven nieuwe items opgenomen, een nieuwe "recall" procedure, aanvullende tests voor motorische en perceptuele vaardigheden, en nieuwe normen.

Waar beschikbaar
Pearson Assessments
Verkrijgbaar in het Nederlands
Nee
Validiteit & betrouwbaarheid

De COTAN-beoordeling (1992) is voor testmateriaal, handleiding, normen, betrouwbaarheid en criteriumvaliditeit onvoldoende. De uitgangspunten en de begripsvaliditeit zijn wel voldoende.

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
Referenties
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
  • A visual motor gestalt test and its clinical use (Research Monograph No. 3)
  • Bender Visual Motor Gestalt Test
Laatste aanpassing
22 maart 2023