BDI-2-NL-R

Naam
BDI-2-NL-R
Omschrijving

De Beck Depression Inventory is een van de oudste en nog steeds een van de meest gebruikte instrumenten om de ernst van depressieve symptomen te meten. De handleiding van de Nederlandse bewerking van de tweede editie van het instrument (BDI-II-NL) werd voor het eerst gepubliceerd in 2002. Sindsdien zijn zeer veel nieuwe gegevens over het instrument beschikbaar gekomen, waardoor een herziening van de handleiding wenselijk werd.
De Beck Depression Inventory – Second Edition (BDI-II) is een uit 21 items bestaande zelf-rapportage vragenlijst voor het meten van de ernst van een depressie bij volwassenen en adolescenten van 13 jaar en ouder. Het instrument is ontwikkeld voor het meten van symptomen overeenkomstig de diagnostische criteria van depressieve stoornissen volgens de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Fourth Edition (DSM-IV; 1994) van de American Psychiatric Association. De BDI-II is ook compatibel met de DSM-5 (2013) en met de tiende editie van de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10; 1999) van de World Health Organization. De BDI-II is geen diagnostisch instrument, maar een instrument om de ernst van depressieve symptomen vast te stellen.

Waar beschikbaar
Pearson
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

De BDI is een gevalideerde en genormeerde vragenlijst.
Voor de herziene versie zijn gegevens uit recent Nederlands onderzoek geanalyseerd. De onderzoeksgroep bestond uit een representatieve steekproef (N=650) uit de Nederlandse en Vlaamse bevolking en een groep Nederlandse patiënten met een stemmingsstoornis (N=3.195).
De in de vorige Nederlandse en in de Amerikaanse handleiding gehanteerde afkappunten leveren een hoge sensitiviteit en specificiteit op, met waarden variërend tussen respectievelijk 0.93 tot 0.81 en 0.80 tot 0.97. Ook in andere culturen worden vrijwel identieke afkapwaarden gevonden.

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
Referenties
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
  • Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: Twenty-five years of evaluation
Laatste aanpassing
20 maart 2023
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.