BDHI-D

Naam
BDHI-D
Omschrijving

De Buss Durkee Hostility Index (BDHI; Buss & Durkee, 1957) is een instrument voor het vaststellen van iemands hostiliteit en neiging tot agressief gedrag. De BDHI-D is een Nederlandse bewerking van de Amerikaanse BDHI (Lange, Hoogendoorn & Wiederspahn, 2004). De vragenlijst meet directe agressie(uitingen), indirecte agressie (op zichzelf gericht) en sociale wenselijkheid. De BDHI-D bestaat uit veertig uitspraken met de antwoordmogelijkheden ‘waar’ of ‘onwaar’. Vierendertig uitspraken gaan over agressie en zes over sociale wenselijkheid.

Waar beschikbaar
Bohn Stafleu Van Loghum
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Er zijn normtabellen voor een psychiatrische populatie en voor een gedetineerde populatie, beide in de leeftijdscategorieën van 13-25 jaar, van 26-40 jaar en van 41 jaar en ouder.
Zoals volgt uit het vermelden van normtabellen is de lijst gevalideerd, zijn betrouwbaarheden bepaald en en is hij genormeerd. Met een factoranalyse werden twee factoren onderscheiden: de neiging tot directe en tot indirecte agressie. De betrouwbaarheden van de op deze factoren gebaseerde schalen zijn goed (alpha’s over een validerings- en normerings onderzoek uit 1995 van .77 en .79 voor directe en indirecte agressie (n = 463) en respectievelijk .79 en .83 bij het normeringsonderzoek (n = 1299). De betrouwbaarheid van de socialewenselijkheidsschaal van 6 items is lager: α = .50). Validiteiten werden bepaald door correlaties met andere instrumenten, wat correlaties opleverde van .64 van directe agressie met vijandelijkheid (VIR, Vragenlijst Interpersoonlijke Relaties), .54 met negativisme (MMPI, Minnesota Multiphasic Personality Inventory), .47 van indirecte agressie met Hostiliteit (SCL-90) en .54 met verbitterdheid (VIR). Er was een inzichtelijk patroon van correlaties (validiteitscoëfficiënten) met SCL-90-schalen, ABV-schalen (Amsterdamse Biografische Vragenlijst; N, neuroticisme, en E, extraversie) (uit Bartels, Spreen, Fluttert & Buschman, 2006))

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
  • Risicotaxatie en risicotaxatieonderzoek in de forensische (jeugd)psychiatrie en -psychologie. Waarom en hoe, resultaten, bestaande instrumenten
Referenties
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
  • Risicotaxatie en risicotaxatieonderzoek in de forensische (jeugd)psychiatrie en -psychologie. Waarom en hoe, resultaten, bestaande instrumenten
  • Handleiding, verantwoording en normering van de Nederlandse Buss-Durkee-agressievragenlijst
  • An inventory for assessing different kinds of hostility
Laatste aanpassing
16 augustus 2016
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.