BAI

Naam
BAI
Omschrijving

De Beck Anxiety Inventory (BAI; Beck & Steer, 1990; BAI-NL (Nederlandse vertaling); Beck, 2015) is een zelfrapportage vragenlijst die gebruikt wordt om de aanwezigheid en mate van angst te bepalen. De vragenlijst bestaat uit 21 vragen die betrekking hebben op de gevoelens gedurende de afgelopen week (doofheid en tinteling, zweten (niet door warmte) en gevoelens van angst dat er erge dingen gaan gebeuren). De vragen worden gescoord op een 4-puntsschaal (0 = ‘helemaal niet’ en 3 = ‘ernstig, ik kon het niet verdragen’). Het instrument is ontwikkeld voor adolescenten en volwassenen vanaf 17 jaar en het is digitaal af te nemen.

Waar beschikbaar
Pearson
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

De validiteit en betrouwbaarheid van de BAI zijn onderzocht in een steekproef van 918 poliklinische patiënten die worden behandeld in een geestelijk gezondheidscentrum in Spanje (Morejón, Jiménez, & Zanin, 2014). Uit het onderzoek is gebleken dat de betrouwbaarheid hoog is, waarbij de Cronbach’s alpha .91 is. Daarnaast is er een test-hertest over een periode van acht tot tien weken uitgevoerd. De correlatie tussen de totale scores is hoog (r = .84). Verder is aangetoond dat er sprake is van convergente validiteit. De BAI scores correleren significant met de scores van de angst dimensie van de SCL-90-R.

Ook uit onderzoek onder Tsjechische psychiatrische patiënten is gebleken dat de BAI een hoge interne consistentie heeft met een Cronbach’s alpha van .92 (Kamaradova et al., 2015). Er is daarentegen geen correlatie aangetoond tussen de BAI en andere schalen die angst meten.

Afnameduur
5-10 minuten
Referenties
  • Manual for the Beck Anxiety Inventory
  • Nederlandse vertaling van de Beck Anxiety Inventory
  • Beck Anxiety Inventory: Psychometric characteristics in a sample from the clinical Spanish population
  • Psychometric properties of the Czech version of the Beck Anxiety Inventory–comparison between diagnostic groups
Laatste aanpassing
3 januari 2024