B-SAFER

Naam
B-SAFER
Omschrijving

De Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk (B-SAFER; Kropp et al., 2005) is een instrument voor het inschatten van het risico op huiselijk geweld.
De B-SAFER bevat 10 risicofactoren die onderverdeeld zijn in twee secties. Sectie I bevat vijf risicofactoren die gerelateerd zijn aan het verleden van de dader wat betreft relationeel geweld (ernstig lichamelijk/seksueel geweld, gewelddadige dreigementen of gedachten, escalatie, schending van voorwaarden of toezicht, negatieve opvattingen over huiselijk geweld), en sectie II bevat vijf risicofactoren die gerelateerd zijn aan de daders geschiedenis van psychologisch en sociaal functioneren (andere ernstige delicten, relatieproblemen, problemen m.b.t. werk en/of financiƫn, middelenmisbruik, psychische stoornis). Deze risicofactoren worden gescoord voor het afgelopen jaar en voor het verleden (langer dan een jaar geleden). De items worden gescoord op een driepuntsschaal. (bron: De Ruiter, 2011)

Doelgroep: Forensisch, niet-forensisch, huiselijk/relationeel geweld, ambulant, klinisch
Methode: Gestructureerd professioneel oordeel

Er is een voorlopige Nederlandse vertaling (De Ruiter, 2007), ontwikkeld voor de reclassering.
Zie ook: svg.nl/uploaded/downloads/factsheet_b_safer_voor_opdrachtgevers_3ro.PDF

Waar beschikbaar
Via Corine de Ruiter
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

De Ruiter (2011) heeft onderzoek gedaan naar de psychometrische kenmerken van de B-SAFER, de uitkomst daarvan is dat de B-SAFER een significante AUC-waarde van .70 heeft.

Meer informatie over het gebruik van het instrument
Als er niet genoeg informatie beschikbaar is over een bepaalde factor, dan wordt die factor niet gescoord (overgeslagen; Kropp et al., 2005).
Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Risicotaxatie bij relationeel geweldplegers in de praktijk: De B-SAFER
  • Inventarisatie risicotaxatie bij LVB
Referenties
  • Risicotaxatie bij relationeel geweldplegers in de praktijk: De B-SAFER
  • Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk (B-SAFER)
  • The Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk (B-SAFER: User manual)
  • Structuring judgments about spousal violence risk and lethality: A decision support tool for criminal justice professionals
  • Inventarisatie risicotaxatie bij LVB
Laatste aanpassing
2 februari 2016
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.