AVVB

Naam
AVVB
Omschrijving

De Adaptieve Vragenlijst Verstandelijke Beperking (AVVB; Jonker, Kruisdijk, Goedhard & Nijman, 2016) is een relatief nieuwe vragenlijst, bestaande uit 63 items verdeeld over vijf schalen, waarmee beoogd wordt het adaptief functioneren van mensen met een licht verstandelijke beperking te meten. De AVVB werd samengesteld door experts op het gebied van mensen met een LVB op basis van de classificatiecriteria in de DSM-5 en klinische ervaring met de doelgroep en was daarnaast geïnspireerd op eerder verschenen vragenlijsten, zoals de Sociale RedZaamheidsschaal-P en de Vineland Adaptive Behavior Scale.
De vijf subschalen van de AVVB brengen de volgende domeinen in kaart, waarbij de antwoorden op een glijdende 5-puntsschalen, lopend van 1 (voert de vaardigheid niet uit, ook niet met hulp) tot en met 5 (voert de vaardigheid geheel zelfstandig uit, zonder hulp), worden gescoord:
1) (Basale) zelfzorg en hygiëne (7 items)
2) Het vermogen om een huishouden te runnen (8 items)
3) Overig zelfstandig functioneren (20 items)
4) Deelname sociaal verkeer (18 items)
5) Executieve functies: inhibitievermogen, gevolgen overzien & plannen en organiseren (10 items).

Waar beschikbaar
KFZ website
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Eerste resultaten uit een pilotonderzoek naar de interrater reliability dat op afdeling Wier in Den Dolder werd uitgevoerd wezen erop dat de AVVB een betrouwbaar instrument lijkt te zijn om het adaptieve functioneren van cliënten met een LVB in kaart te brengen. Een onderzoek door Nijman, Didden en Hesper (2017) laat zien dat de interrater reliability van de AVVB behoorlijk goed was (0.77) en de interne consistentie van het instrument hoog (0.97) was.

Meer informatie over het gebruik van het instrument
De AVVB is ontworpen om ingevuld te worden door andere informanten dan de cliënt zelf, zoals begeleiders of anderen die een cliënt goed kennen (bijvoorbeeld ouders/verzorgers of eventueel de partner van een cliënt).
Bovenstaande informatie is ontleend aan
Referenties
  • Handreiking risicomanagement LVB
Laatste aanpassing
22 augustus 2019
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.