AVL en AVL-AV

Naam
AVL en AVL-AV
Omschrijving

De Agressie Vragenlijst (AVL; Meesters, Muris, Bosma, Schouten & Beuving, 1996) is een Nederlandse versie van Buss & Perry’s Aggression Questionnaire (1992). De vragenlijst bestaat uit 29 items en meet verschillende vormen van agressief gedrag, namelijk: fysieke agressie, verbale agressie, woede en vijandigheid.
Er is ook een Aangepaste Versie van de Agressie Vragenlijst (AVL-AV; Hornsveld, Muris, Kraaimaat, & Meesters, 2009), een korte versie van de Agressie Vragenlijst met 12 items, verdeeld over de vier overeenkomstige subschalen, te weten Fysieke agressie, Verbale agressie, Woede en Vijandigheid.

Waar beschikbaar
website
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Vooral de Engelstalige versie van de volledige vragenlijst is veelvuldig onderzocht op psychometrische eigenschappen. De betrouwbaarheid van deze lijst is goed en de validiteit voldoende (Buss & Perry, 1992).
De psychometrische eigenschappen van de Nederlandse 12-item versie van de AVL (AVL-AV) bleken beter dan die van de Nederlandse versie met 29 items, bij specifieke doelgroepen. De validiteit van de AVL en AVL-AV werden ondersteund door betekenisvolle correlaties met andere metingen van agressie, woede en vijandigheid. De conclusie is dan ook dat de AVL-AV te verkiezen is boven de AVL in populaties die gekenmerkt worden door gewelddadig gedrag. De bevinding dat de AVL-AV superieur is aan de AVL is in overeenstemming met de onderzoeksresultaten van Diamond et al. (2005) en van Diamond en Magaletta (2006) bij delinquenten al dan niet met een psychiatrische stoornis.

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
  • Drie zelfrapportage vragenlijsten voor de forensische psychiatrie
Referenties
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
  • Drie zelfrapportage vragenlijsten voor de forensische psychiatrie
  • The Aggression Questionnaire
  • Validation of the Dutch version of the Aggression Questionnaire in adolescent male offenders
  • Psychometric evaluation of the Dutch version of the Aggression Questionnaire
  • Factor structure of the Buss-Perry Aggression Questionnaire (BPAQ) with mentally ill male prisoners
  • The short-form Buss-Perry Agression Questionnaire (BPAQ-SF): A validation study with federal offenders
Laatste aanpassing
20 maart 2023
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.