AVL

Naam
AVL
Type instrument
Zelfrapportagevragenlijst
Omschrijving

De Agressie Vragenlijst (AVL; Meesters, Muris, Bosma, Schouten & Beuving, 1996) is een Nederlandse versie van Buss & Perry’s Aggression Questionnaire (1992). De vragenlijst bestaat uit 29 items en meet verschillende vormen van agressief gedrag, namelijk: fysieke agressie, verbale agressie, woede en vijandigheid. Meesters en collega's vonden dat bij de Nederlandse versie drie items moesten vervallen, wilde er sprake zijn van dezelfde vierfactoren structuur als bij Buss & Perry (1992).

Waar beschikbaar
website
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Vooral de Engelstalige versie van de vragenlijst is veelvuldig onderzocht op psychometrische eigenschappen. De betrouwbaarheid van deze lijst is goed en de validiteit voldoende (Buss & Perry, 1992). In 2002 is de AVL door Morren en Meesters (2002) gevalideerd bij een populatie van delinquenten.
De betrouwbaarheid en validiteit van de Nederlandse versie is ook door Hornsveld et al. onderzocht in een steekproef van laaggeschoolde studenten en in een steekproef met gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten. In een groep van zowel gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten als VMBO-leerlingen bleken de psychometrische eigenschappen van de AVL minder bevredigend dan in populaties college of universiteitsstudenten (vrouwen en mannen). Zo kon de vier-factoren structuur niet in de twee onderzochte groepen worden bevestigd en bleken interne consistentie, inter-item correlaties en item-totaal correlaties van de subschaal Verbale Agressie onvoldoende in de subgroep klinische patiënten en de groep VMBO-leerlingen. De twee-factoren structuur van Williams et al. (1996) bleek geen alternatief, maar de psychometrische eigenschappen van een 12-item versie van de AVL (AVL-AV) bleken beter dan die van de oorspronkelijke versie met 29 items. De validiteit van de AVL en AVL-AV werden ondersteund door betekenisvolle correlaties met andere metingen van agressie, woede en vijandigheid. Helaas, scoorden de klinische patiënten lager op de AVL en AVL-AV dan de VMBO-leerlingen, gecontroleerd voor leeftijd.
De conclusie is dan ook dat de AVL-AV te verkiezen is boven de AVL in populaties die gekenmerkt worden door gewelddadig gedrag. De AVL-AV is niet alleen korter dan de AVL, maar bij deze versie werd ook
empirische ondersteuning gevonden voor de vier-factoren structuur. De bevinding dat de AVL-AV superieur is aan de AVL is in overeenstemming met de onderzoeksresultaten van Diamond et al. (2005) en van Diamond en Magaletta (2006) bij delinquenten al dan niet met een psychiatrische stoornis. Verder onderzoek naar factorstructuur, betrouwbaarheid en valditeit bij andere dan de door
ons onderzochte populaties is geboden (uit: Drie zelfrapportage vragenlijsten voor de forensische psychiatrie R.H.J. Hornsveld, P. Muris & F.W. Kraaimaat (2009))

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
  • Drie zelfrapportage vragenlijsten voor de forensische psychiatrie
Referenties
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
  • Drie zelfrapportage vragenlijsten voor de forensische psychiatrie
  • The Aggression Questionnaire
  • Validation of the Dutch version of the Aggression Questionnaire in adolescent male offenders
  • Psychometric evaluation of the Dutch version of the Aggression Questionnaire
  • Factor structure of the Buss-Perry Aggression Questionnaire (BPAQ) with mentally ill male prisoners
  • The short-form Buss-Perry Agression Questionnaire (BPAQ-SF): A validation study with federal offenders
Laatste aanpassing
2 februari 2016