AUS/DUS

Naam
AUS/DUS
Type instrument
Assessment – door de clinicus gescoorde vragenlijst.
Omschrijving

De Alcohol Use Scale en de Drug Use Scale zijn twee vijfpuntsschalen die dienst doen als classificatiesystemen voor de clinici om individuen met ernstige psychische problemen te categoriseren volgens het niveau van ernst van middelenmisbruik. De resultaten komen overeen met de DSM-IV categorieën. De clinicus zelf beoordeelt het individu op basis van alle beschikbare informatie (o.a. gedragsobservaties, zelfrapportage, informatie van familie- of anderen) die in de laatste zes maanden werd verzameld.

Waar beschikbaar
Onbekend
Verkrijgbaar in het Nederlands
Nee
Validiteit & betrouwbaarheid

Resultaten tonen aan dat de schalen betrouwbaar kunnen worden ingevuld en overeenstemmen met andere screening en assessment instrumenten, ook zelfrapportage. Deze schalen zijn nuttig bij individuen met een recente hulpverleningsgeschiedenis met bijvoorbeeld een casemanager.

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
  • Inventarisatie van screening en assessment instrumenten voor middelenmisbruik en/of psychopathologie
Referenties
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
  • Inventarisatie van screening en assessment instrumenten voor middelenmisbruik en/of psychopathologie
Laatste aanpassing
2 februari 2016