ATL

Naam
ATL
Omschrijving

De Adolescenten Temperamentlijst (ATL; Feij & Kuiper, 1984) wordt gebruikt om temperamentseigenschappen in kaart te brengen.

De persoonlijkheidseigenschappen extraversie, emotionaliteit, impulsiviteit, en spanningsbehoefte onderscheiden naar spanningsbehoefte en ontremming. Inhoudelijk gaat de lijst in op autoriteitsproblemen, studie- en relatieproblemen, vroegtijdige onderkenning van verslaving.

Waar beschikbaar
Pearson
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Cotan 1986: op alle gebieden voldoende tot goed.

Meer informatie over het gebruik van het instrument
Afname en interpretatie onder supervisie van een psycholoog.
Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
Referenties
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
  • ATL: Adolescenten Temperament Lijst
  • Adolescenten Temperamentlijst
Laatste aanpassing
9 april 2018
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.