ARMIDILO

Naam
ARMIDILO
Omschrijving

De Assessment of Risk and Manageability for Individuals with Developmental and Intellectual Limitations who Offend (ARMIDILO; Boer, Tough & Haaven, 2007) wordt gebruikt voor het inschatten van het risico op seksueel geweld.
De ARMIDILO is deels gebaseerd op twee lijsten van Hanson en Harris: de STABLE en de SONAR. De ARMIDILO bevat klinische items voor zowel de omgeving als de cliënt, meer langer durende risicofactoren (bijvoorbeeld impulsiviteit) en onmiddellijk om aandacht vragende risicofactoren (bijvoorbeeld wegvallen van steunfiguur voor cliënt).
Doelgroep: Forensisch, klinisch, specifiek ontwikkeld voor verstandelijk beperkten.
Methode: Gestructureerd professioneel oordeel

Waar beschikbaar
Website
Verkrijgbaar in het Nederlands
Nee
Validiteit & betrouwbaarheid

De Armidilo-Stable bleek in het onderzoek van Blacker en collega’s (2011) een significante voorspeller van seksuele recidive bij een kleine populatie van plegers met een verstandelijke beperking (n=10; AUC=.86).
Zie verder ook armidilo.net

Meer informatie over het gebruik van het instrument
Dit instrument wordt gebruikt als aanvulling op een actuarieel instrument zoals de VRAG (Violent Risk Appraisal Guide) of RRASOR. In de praktijk blijkt het instrument moeilijk in te vullen en is er gevaar voor sociaal wenselijk antwoorden.
Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
Referenties
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
  • STABLE-2000
  • Assessments of risk manageability of intellectually disabled sex offenders
  • The assessment of dynamic risk and recidivism in a sample of special needs sexual offenders.
Laatste aanpassing
2 februari 2016
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.