ADS

Naam
ADS
Omschrijving

De Anger Disorders Scale (ADS, Nederlandse versie; De Ruiter & Hildebrand, 2009) wordt gebruikt voor het identificeren en in kaart brengen van factoren van disfunctionele boosheid in 5 dimensies; provocaties, opwinding, cognities, motieven, gedragingen. Het instrument heeft 18 domeinen en 74 items.

Waar beschikbaar
Onbekend
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Amerikaanse normering met personen tussen de 18 en 76 jaar. Zowel normale steekproef (n=1429) als verschillende klinische steekproeven (n=1015).

Meer informatie over het gebruik van het instrument
Er is ook een verkorte versie, de ADS:B (Anger Disorders Scale: Beknopt). Deze versie bevat 18 items uit de ADS, de afnametijd van de verkorte versie bedraagt 5 tot 10 minuten.
Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
Referenties
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
  • Anger Disorders Scale (ADS). Gebruikershandleiding. Nederlandse vertaling
  • Understanding anger disorders
Laatste aanpassing
22 maart 2023
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.