ADL

Naam
ADL
Omschrijving

Een Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen-vragenlijst (ADL-vragenlijst) gaat na in hoeverre iemand in staat is de handelingen te verrichten die mensen dagelijks moeten doen. Het begrip ADL wordt vooral in de zorg gebruikt om te bepalen in hoeverre iemand zelfredzaam is. Een veel gebruikte ADL-vragenlijst is de Katz ADL-index (Katz et al., 1963). De Katz ADL-index bestaat uit 6 items die betrekking hebben op persoonlijke ADL-items. Deze items zijn: baden, aankleden, toiletgebruik, verplaatsing, continentie en eten. De beoordeling van de test gebeurt door middel van een spreidingsscore van 0 tot 10. De cliënten scoren ja (afhankelijk, 0) of nee (onafhankelijk, 1) op de 6 verschillende items. Er is een hiërarchische gradatie bij het toekennen van de punten op de test. De gradatie gaat van A (onafhankelijk) tot G (afhankelijk).

Een totale score van 6 houdt in dat de cliënt volledig zelfstandig is, een totale score van 4 houdt in dat de cliënt een gematigde stoornis heeft en scoort men in totaal 2 of minder punten dan betekent het dat de cliënt een ernstige functionele stoornis heeft.
De Katz expanded (extended) ADL Index (KE-ADL) is een variant van de Katz ADL Index, die de onafhankelijkheid in persoonlijke- en in instrumentele ADL onderzoekt. De items die wel behandeld worden behandeld in deze uitgebreide versie zijn:

Persoonlijke ADL items:
o Eten
o Baden
o Aankleden
o Continentie
o Toiletgebruik
o Verplaatsing

Instrumentele ADL items volgens de aangepaste (extended) vorm:
o Winkelen
o Koken
o Binnen schoonmaken
o Buiten transport

De items die niet behandeld worden in dit meetinstrument zijn:
• Het hanteren van hulpmiddelen
• Seksuele activiteit
• Slaap/rust
• Loopmogelijkheden

Waar beschikbaar
VMS zorg
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Ondanks het wijd gespreide gebruik van de schaal, is er slechts weinig bewijs over de validiteit van het meetinstrument.

Referenties
  • Studies of illness in the aged. The Index of ADL: a standardized measure of biological and psychosocial function
Laatste aanpassing
14 juni 2023
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.