ACUTE (Static Stable Acute)

Naam
ACUTE (Static Stable Acute)
Omschrijving

De ACUTE-2007 (Hanson & Harris, 2012; Nederlandse vertaling: Koch, Van den Berg & Smid, 2014) helpt bij het stellen van prioriteiten in het toezicht op en de begeleiding van plegers van zedendelicten. In de scorehandleiding staan voorbeelden van gedragsobservaties en vragen die tijdens het contact met de pleger aan bod kunnen komen. De scores op de items worden opgeteld en geven een indicatie voor de benodigde intensiteit van de begeleiding en het toezicht. Het instrument wordt gebruikt in combinatie met de STATIC-99R en de STABLE-2007. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de items van de ACUTE-2007 samenhangen met seksuele en algemene recidive.

Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Het Dynamic Supervision Project (Harris & Hanson, 2003), dat plegers volgt bij hun reintegratie in de samenleving, valideert ook de ACUTE. Omdat ook dit instrument tegelijkertijd wordt onderzocht en gebruikt om recidive te voorkomen zijn de resultaten van dit onderzoek eveneens moeilijk te interpreteren. Uit het Dynamic Supervision Project komt overigens wel naar voren dat de acute factoren wellicht stabieler zijn dan gedacht. Dat wil zeggen dat niet de laatste afname voor de recidive, maar de gemiddelde score over de laatste jaren het beste die recidive voorspelt.

Hanson, R. K., Harris, A.J.R., Scott, T., & Helmus, L. (2007). Assessing the risk of sexual offenders on community supervision: The Dynamic Supervision Project. Corrections Research User Report 2007-05. Ottawa: Public Safety Canada.

Meer informatie over het gebruik van het instrument
Het is belangrijk op te merken dat ACUTE gebruikers uitgebreid getraind moeten worden door 'certified' trainers.
Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Landelijk zorgprogramma voor plegers van seksuele delicten in de forensische psychiatrie
Referenties
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Landelijk zorgprogramma voor plegers van seksuele delicten in de forensische psychiatrie
  • The Dynamic Supervision Project: Improving community supervision of sex offenders
  • Assessing the risk of sexual offenders on community supervision: The Dynamic Supervision Pro-ject. Unpublished manuscript
  • Assessing the risk of sexual offenders on community supervision: The Dynamic Supervision Project (User Report 2007-05)
Laatste aanpassing
16 augustus 2023