AASI

Naam
AASI
Omschrijving

Er zijn twee tests (nog niet vertaald in het Nederlands) die gebruik maken van visual reaction time (VRT); de AASI (Abel Assessment of Sexual Interest) en de Affinity.

De AASI (Abel, 1997) biedt een groot aantal afbeeldingen van personen variërend in geslacht en leeftijd aan. Men meet vervolgens hoe lang de betrokkene elk van de plaatjes op het scherm heeft staan, alvorens door te klikken naar het volgende plaatje. De rationale achter de methode is dat personen geneigd zouden zijn langer te kijken naar plaatjes van personen die beantwoorden aan hun seksuele voorkeur. Om de betrokkene af te leiden van de bedoeling van de test en hem toch naar het plaatje in kwestie te laten kijken vraagt men deze de leeftijd van de getoonde persoon te schatten (een instructie die overigens kan interfereren met de meting van de bedoelde variabele). De AASI combineert het VRT-gedeelte met een (Engelse) vragenlijst die de neiging tot ontkenning van seksuele delicten in kaart brengt.

Bij de AASI worden de testgegevens via internet opgestuurd naar de maker van de test, die vervolgens de resultaten terugstuurt. Dat heeft als nadeel dat men per afname betaalt en testinformatie aan derden verstrekt.

Beide VRT-methoden hebben als voordeel dat ze relatief goedkoop zijn en er geen of nauwelijks ethische bezwaren aan kleven. Daar staat tegenover dat ‘bezig zijn met een plaatje’ niet hetzelfde is als VRT, en ook niet als seksuele belangstelling. Ook is de methode gevoelig voor manipulatie doordat men een reactie kan onderdrukken of veinzen. Deze methode zou vooral bruikbaar zijn om een deviante voorkeur voor kinderen te bepalen, maar niet voor geweld.

Waar beschikbaar
Abel Screening Inc.
Verkrijgbaar in het Nederlands
Nee
Validiteit & betrouwbaarheid

Het valideringsonderzoek naar de VRT-methoden richt zich ook vooral op de succesvolle classificatie van bepaalde seksuele delinquenten. Pedoseksuele delinquenten (vooral met jongetjes als slachtoffer) kijken significant langer naar de plaatjes van kinderen dan seksuele delinquenten die zich niet op kinderen richten (Letourneau, 2002). Deze tijd hangt soms zelfs samen met het aantal slachtoffers en het aantal delicten (Abel et al., 2004). Onderzoek naar de voorspellende waarde van VRT voor seksuele recidive is er nog niet.

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Landelijk zorgprogramma voor plegers van seksuele delicten in de forensische psychiatrie
Referenties
  • Abel assessment for sexual interest: Therapist's product information
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Landelijk zorgprogramma voor plegers van seksuele delicten in de forensische psychiatrie
  • Use of visual reaction time to assess male adolescents who molest children
  • A comparison of objective measures of sexual arousal and interest: visual reaction time and penisplethysmography
Laatste aanpassing
23 augustus 2018
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.