Literatuurdatabank

De literatuurdatabank bevat een overzicht van literatuurreferenties binnen de forensische psychiatrie. Deze referenties zijn verzameld vanuit de zorgprogramma’s, de instrumentendatabank en vanuit verscheidene onderzoeken die bij het EFP bekend zijn. Momenteel zijn in de databank ruim 1700 literatuurreferenties opgenomen.

Titel Auteur Jaar
Handreiking samenwerking maatschappelijke opvang en justitiële ketenpartners Bouman, G. & Jongebreur, W. et al. 2018
Do court- and self-referred domestic violence offenders share the same characteristics? A preliminary comparison of motivation to change, locus of control and anger Bowen, E., & Gilchrist, E. 2004
Medical interventions in sexual deviance Bradford, J.M. 1997
Sexual offenders, violence and testosterone: a clinical study Bradford, J.M., & McLean, D. 1984
Het Risk-Need-Responsivity Model versus het Good Lives Model bij de rehabilitatie van seksuele delinquenten. Een vergelijking tussen Belgische en Canadese behandelingseenheden Braet, G. 2008
The predictive validity of clinical ratings of the Short-Term Assessment of Risk and Treatability (START). Braithwaite, E. & Charette, Y. et al. 2010
Risicotaxatie en behandelevaluatie met twee forensische observatielijsten Brand, E., & Nijman, H.L.I. 2007
FP40 handleiding 2006. Forensische Profiellijsten Brand, E. 2006
Forensische Profiellijsten (FP40), Psychodiagnostisch gereedschap Brand, E. 2003
FP40 Handleiding V2006 Forensische profiellijsten Brand, E., & Emmerik, J.L. van 2006
Verslaving als risicofactor in de forensische psychiatrie Brand, E. & Lucker, T. et al. 2009
Handboek forensisch psychiatrische profielen. Handleiding FP40 Brand, E., & Emmerik, J.L. van 2001
Handleiding FPJ-lijst: Forensisch Profiel Justitiële Jeugdigen Brand, E.F.J.M., & Heerde, W.K. van 2004
Toolkit LVB en verslaving Bransen, E., & Lokman, S. 2013
Systemic family therapy in schizophrenia: A randomized clinical trial of effectiveness Bressie, C. & Maneti, S. et al. 2008
A cross-national validitation of the Client Satisfaction questionnaire: The Dutch experience Brey, H. de 1983
Ethics of New Information Technology Brey, P. & Grodzinsky, F. et al. 2005
D2 Aandachts- en concentratietest Brickenkamp, R. 2007
The Ages & Stages Questionnaires: A parent-completed, child monitoring system Bricker, D., & Squires, J. 1999
Pharmacotherapy of paraphilias with long-acting agonists of Luteinizing Hormone-Releasing hormone: a systematic review Briken, P. & Hill, A. et al. 2003
Forensic psychiatric care for psychotic patients in prison Brink, R.H.S. van den & Tuinen, K. van et al. 2006
Routine violence risk assessment in community forensic mental healthcare Brink, R.H.S. van den & Hooijschuur, A. et al. 2010
De ICL-R Interpersoonsvragenlijst Brink, W. van den, & Jong, C.A.J. de 1991
Verslavingen Brink, W. van den 1999
Current approaches to the prediction of violence Brizer, D.A., & Crowner, M. 1989