Literatuurdatabank

De literatuurdatabank bevat een overzicht van literatuurreferenties binnen de forensische psychiatrie. Deze referenties zijn verzameld vanuit de zorgprogramma’s, de instrumentendatabank en vanuit verscheidene onderzoeken die bij het EFP bekend zijn. Momenteel zijn in de databank ruim 1700 literatuurreferenties opgenomen.

Titel Auteur Jaar
Terugblik op de toekomst van justitie: Interviewboek met oud-bewindslieden, bestuurders en ambtenaren over cultuurverandering bij justitie. Bokhorst, M., & Kristalijn, M. 2007
A training curriculum for assessing and treating sex offenders with mental illnesses Boles, S. 2011
Pilotstudie naar de effecten van neurofeedbacktraining bij jongeren met AD(H)D en ernstige gedragsproblemen Bongers, I.L. 2008
Crimineel gedrag bij Rotterdamse Antilliaanse jongeren - Een verkennende studie naar de rol van psychische en psychiatrische problematiek Bongers, I.L., & Nieuwenhuizen, Ch. van 2009
Psychiatrische en psychische problematiek bij Antilliaanse jongeren in Rotterdam Bongers, I.L. & Helberg, G.O. et al. 2009
Psychische en psychiatrische problematiek bij Antilliaanse jongeren Bongers, I.L. & Helberg, G.O. et al. 2008
Gauging the risk for violence: Measurement, impact, and strategies for change Bonta, J., & Hanson, R.K. 1994
New in old: Evaluation of a multidisciplinary integrated care model and studies in residential care homes. Boorsma-Meerman, M. 2011
De rol van het persoonlijke sociale netwerk in de forensische psychiatrie Bootsma, M. & Berg, M. van den et al. 2017
De rol van het persoonlijke sociale netwerk in de forensische psychiatrie Bootsma, M. & Berg, M. van den et al. 2017
Multisystemic treatment of adolescent sexual offenders Borduin, C.M. & Henggeler, S.W. et al. 1990
A randomized clinical trial of multisystemic therapy with juvenile sexual offenders: Effects on youth social ecology and criminal activity Borduin, C.M. & Schaeffer, C.M. et al. 2009
Doelgroep in beeld, een nauwkeurige omschrijving van mensen met een lichte verstandelijke beperking en meervoudige complexe problematiek Borg de 2007
Vier jaar onderzoek De Borg Borg de 2007
Handboek SVLVG Borg de 2010
Female sexual abusers of children Boroughs, D.S. 2004
Manual for the Structured Assessment of Violent Risk in Youth (SAVRY), consultation edition, version 1 Borum, R. & Bartel, P.A. et al. 2002
Assessing and managing violence risk in clinical practice Borum, R. & Swartz, M. et al. 1996
Handleiding voor de gestructureerde risicotaxatie van gewelddadig gedrag bij jongeren Borum, R. & Bartel, P. et al. 2006
Sustained efficacy of dialectical behaviour therapy for borderline personality disorder Bosch, L.M.C. van den & Koeter, M. et al. 2005
Dialectische gedragstherapie: De klinische praktijk Bosch, W.M.C. van den & Meijer, S. et al. 2007
Algemene competentieverwachtingen bij ouderen, een onderzoek naar de psychometrische kenmerken van de Algemene Competentieschaal (ALCOS) Bosscher, R.J. & Smit, J.H. et al. 1997
Stalking the perfect measure of implicit self-esteem: The blind men and elephant revisited? Bosson, J.K. & Swann, W.B. et al. 2000
Protective factors in risk assessment for forensic psychiatric outpatients Bouman, Y.H.A. & Vogel, V. de et al. 2004
Quality of life and criminal recidivism in forensic outpatients with personality disorders. A good lives approach Bouman, Y.H.A. 2009