Literatuurdatabank

De literatuurdatabank bevat een overzicht van literatuurreferenties binnen de forensische psychiatrie. Deze referenties zijn verzameld vanuit de zorgprogramma’s, de instrumentendatabank en vanuit verscheidene onderzoeken die bij het EFP bekend zijn. Momenteel zijn in de databank ruim 1700 literatuurreferenties opgenomen.

Titel Auteur Jaar
Medical Journal of Australia
Addictive Behaviors
Journal of Forensic Sciences
Fortschritte der Neurologie Psychiatrie
Korean Journal of Biological Psychiatry
Early Intervention in Psychiatry
Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences
European Psychiatry
Psychopharmacology
Annals of Sex Research
Journal of Sexual Medicine
Neuropsychobiology
Nordic Journal of Psychiatry
Neuroscience and Biobehavioral Reviews
Canadian Journal of Neurological Science
Symposium 12 ½ jaar bestaan van de Tender
Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie
Voorlopige vertaling van de Abel and Becker Cognitions Scale (ABCS): onderzoeksversie 1994
Children and Youth Services Review
Canadian Journal of Psychiatry
Archives of Sexual Behavior
Violence and Victims
Mental Retardation
Canadian Journal of Criminology
Archives of Psychology