Literatuurdatabank

De literatuurdatabank bevat een overzicht van literatuurreferenties binnen de forensische psychiatrie. Deze referenties zijn verzameld vanuit de zorgprogramma’s, de instrumentendatabank en vanuit verscheidene onderzoeken die bij het EFP bekend zijn. Momenteel zijn in de databank ruim 1700 literatuurreferenties opgenomen.

Titel Auteur Jaar
Verdiepingsdiagnostiek KFZ Een protocol voor aanvraag en uitvoering van verdiepingsdiagnostiek door forensische poliklinieken ten behoeve van de reclassering Blaauw, E.C. & Bogaerts, S. et al. 2017
The assessment of dynamic risk and recidivism in a sample of special needs sexual offenders. Blacker, J. & Beech, A.R. et al. 2011
Strafrechtelijke rechtshandhaving. Aspecten en actoren voor het academisch onderwijs belicht Blad, J. 2007
The development of a Clinician-Administered PTSD Scale Blake, D.D. & Weathers, F.W. et al.
Schizophrenia: Lifetime co-morbidity in a community sample Bland, R.C. & Newman, S.C. et al. 1987
European Addiction Severity Index EuropASI. Handleiding voor de training en afname van EuropASI vraaggesprekken (3 horende bij EuropASI Versie III ed.) Blanken, P. & Hendriks, V.M. et al. 1996
Court-order patients with plasma level monitoring of antipsychotics Blécourt, C.V. de, & Oei, T.I. 2008
Plasma level monitoring of antipsychotics in patients in tbs clinics (court ordered treatment in detention) in The Netherlands Blécourt, C.V. de, & Oei, T.I. 2009
Multiculturele Capaciteiten Test middelbaar niveau (MCT-M). Handleiding Bleichrodt, N., & Berg, R. van den 2004
Faking a Mental Illness: A Comparison Study on Differences in Personality Traits and Legal Context Bloem, O. 2007
Antisociale persoonlijkheidsstoornis en dialectische gedragstherapie Bloemsaat, J.G. & Harbers, M.R.D. et al. 2008
Psychometrische stand van zaken van risicotaxatie-instrumenten voor volwassenen in Nederland Blok, G.T. & Beurs, E. de et al. 2010
Deconstructing schizophrenia. An analysis of the epistemic and non-epistemic values that govern the biomedical schizophrenia concept Blom, J.D. 2004
Evaluation and treatment of insanity acquittees in the community Bloom, J.D. & Williams, M.H. et al. 1986
STEPPS: a cognitive-behavioral systems-based group treatment for outpatients with borderline personality disorder - a preliminary report Blum, N. & Pfohl, B. et al. 2002
Systems Training for Emotional Predictability and Problem Solving (STEPPS) for outpatients with borderline personality disorder: A randomized controlled trial and 1-year follow-up Blum, N. & John, D.S. et al. 2008
Risk factors for violence among patients with schizophrenia Bo, S. & Abu-Akel, A. et al. 2011
Assessments of risk manageability of intellectually disabled sex offenders Boer, D.P. & Tough, S. et al. 2004
Manual for the Sexual Violence Risk-20: Professional guidelines for assessing risk of sexual violence Boer, D.P. & Hart, S.D. et al. 1997
Sexual Violence Risk (SVR-20, 1st & 2nd versions) Workshop - A Convergent Approach to Risk Assessment Boer, D.P. 2009
Het zorgaanbod voor geïnterneerden in België Boers, A. & Vandevelde, S. et al. 2011
De Nederlandse Empowerment vragenlijst Boevink, W. & Kroon, H. et al. 2009
Kennis over ervaringen van mensen met een lichte verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid niveau van functioneren in de forensische zorg: Een verkenning van de literatuur en praktijk Bogaard, K.J.H.M. van den & Lugtenberg, M. et al. 2019
Verdiepingsdiagnostiek KFZ: Een protocol voor aanvraag en uitvoering van verdiepingsdiagnostiek door forensische poliklinieken ten behoeve van de reclassering Bogaerts, S. & Bogaerts, A. et al. 2014
Naltrexone in the treatment of dissociative symptoms in patients with borderline personality disorder: an open-label trial Bohus, M. & Landwehrmeyer, G.B. et al. 1999