Literatuurdatabank

De literatuurdatabank bevat een overzicht van literatuurreferenties binnen de forensische psychiatrie. Deze referenties zijn verzameld vanuit de zorgprogramma’s, de instrumentendatabank en vanuit verscheidene onderzoeken die bij het EFP bekend zijn. Momenteel zijn in de databank ruim 1700 literatuurreferenties opgenomen.

Titel Auteur Jaar
Gehechtheid en antisociale relatievorming: De bijdrage van de gehechtheidtheorie aan de behandeling van de antisociale persoonlijkheidstoornis en psychopatie Berg, A. van den 2011
Evaluatie indicatiestelling PIJ-maatregel Berge, M. ten & Duits, N. et al. 2009
Rapportage pro Justitia van jongeren en het vonnis van de rechtbank Berge, M. ten, & Duits, N. 2007
Intimacy training in a forensic psychiatric setting: An experiment Bergh-Lotz, Y. van de & Grand, B. le et al. 2002
Biopsychosocial approaches to understanding human aggression: The first 30 years Berman, M.E. 1997
DUDIT. The Drugs Use Disorders Identification Test. Manual. Berman, A.H. & Bergman, H. et al. 2003
Evaluation of the Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT) in criminal justice and detoxification settings and in a Swedish population sample. Berman, A.H. & Bergman, H. et al. 2005
Alexithymia Vragenlijst Bermond, B., & Vorst, H.C.M. 1996
Perversion, Sadismus, Psychopathie Berner, W. 2004
Sexueller sadismus und sexualkriminalität Berner, W., & Briken, P. 2010
Schemagerichte therapie in de forensische setting. Theoretisch model en voorstellen voor best clinical practice Bernstein, D.P. & Arntz, A. et al. 2007
Initial reliability and validity of a new retrospective measure of child abuse and neglect Bernstein, D.P. & Fink, L. et al. 1994
Schema focused therapy in forensic settings: Theoretical model and recommendations for best clinical practice Bernstein, D.P. & Arntz, A. et al. 2007
De Brief Symptom Inventory (BSI): De betrouwbaarheid en validiteit van een handzaam alternatief voor de SCL-90 Beurs, E. de, & Zitman, F.G. 2006
Reliability and validity of the Dutch Dimensional Assessment of Personality-Short Form (DAPP-SF), a shortened version of the DAPP-Basic Questionnaire Beurs, E. de & Rinne, Th. et al. 2009
Mogelijkheden voor therapie-effectonderzoek in de tbs-sector. Komen tot een evidence base onder zorgprogramma's Beurs, E. de, & Barendregt, M. 2008
De DASS: een vragenlijst voor het meten van depressie, angst en stress. Beurs, E. de & Dyck, R. van et al. 2001
Reliability and validity of four anger scales Biaggio, M.K. & Supplee, K. et al. 1981
Classifying child abusers: Its relevance to theory and clinical practice Bickley, J., & Beech, A.R. 2001
Do’s en don’ts van e-health in de forensische ggz Bierbooms, J. & Bouman, Y.H.A. et al. 2015
Ervaringsdeskundigheid in de forensische GGz: Een overzicht uit literatuur en praktijk Bierbooms, J. & Barendregt, C. et al. 2017
BASAM. Basisvragenlijst Amsterdam Biessen, P.G.A., & Gilder, D. de 1993
Vineland-Z: sociale redzaamheidsschaal voor kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking. Handleiding Bildt, A.A., & Kraijer, D.W. 2003
Discrete multivariate analysis. Theory and practice Bishop, Y.M.N. & Fienberg, S.E. et al. 2004
Mental disorders in European prison systems Blaauw, E.C. & Roesch, R. et al. 2000