Literatuurdatabank

De literatuurdatabank bevat een overzicht van literatuurreferenties binnen de forensische psychiatrie. Deze referenties zijn verzameld vanuit de zorgprogramma’s, de instrumentendatabank en vanuit verscheidene onderzoeken die bij het EFP bekend zijn. Momenteel zijn in de databank ruim 1700 literatuurreferenties opgenomen.

Titel Auteur Jaar
A practical way to diagnosis personality disorder: a proposal Cloninger, C.R. 2000
Risicotaxatie in de forensische psychiatrie: een Nederlands instrument in ontwikkeling Comité Instrumentarium Forensische Psychiatrie 2000
An introduction to positive psychology Compton, W.C. 2005
Conners’ Continuous Performance Test II Version 5 Conners, C.K. 2004
Morals, rights and practice in the human services: Effective and fair decision-making in health, social care and criminal justice Connolly, M., & Ward, T. 2008
Predicting assaultiveness in psychiatric in-patients: a pilot study Convit, A. & Jaeger, J. et al. 1988
Psychopathy: capturing an illusive concept Cook, D. 2011
Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality – Institutional Rating Scale (CAPP-IRS) Cooke, D.J. & Hart, S.D. et al. 2004
Psychopathy: Theory, research, and implications for society Cooke, D.J. & Forth, A.E. et al. 1998
Review of the role of two antilibidinal drugs in the treatment of sex offenders with mental retardatio Cooper, A.J. 1995
A double-blind placebo controlled trial of Medroxyprogesterone Acetate and Cyproterone Acetate with seven pedophiles Cooper, A.J. & Sandhu, S. et al. 1992
International Handbook of Work and Health Psychology. Third Edition Cooper, C.L. & Quick, J.C. et al. 2009
Personality disorders and the five-factor model of personality Costa, P.T., & Widiger, T.A. 1994
Personality disorders and the five-factor model of personality Costa, P.T., & Widiger, T.A. 2002
Adolescenten Temperamentlijst COTAN 1986
Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome COTAN 1999
Bender Visual Motor Gestalt Test COTAN 1992
Zinnenaanvullijst curium, ZALC COTAN 2005
Wechsler Nonverbal Scale of Ability COTAN 2009
Wechsler Adult Intelligence Scale-III, WAIS-III COTAN 2005
Vineland-Z COTAN 2004
Groninger Intelligentie Test, verkorte GIT COTAN 1992
Utrechtse Coping Lijst COTAN 1994
Temperament en Karakter vragenlijst, TCI COTAN 2003
Nederlandse Verkorte Temperament en Karakter vragenlijst, VTCI COTAN 2003