NEO-PI-R

Naam
NEO-PI-R
Type instrument
Persoonlijkheidsvragenlijst
Omschrijving

De NEO-Personality Inventory-Revised (NEO-PI-R; Hoekstra et al., 1996) vragenlijst is gebaseerd op de ‘Big Five’-persoonlijkheidsdomeinen:

Neuroticisme: met aspecten als angst, ergernis, depressie, schaamte, impulsiviteit en kwetsbaarheid.
Extraversie: met aspecten als hartelijkheid, sociabiliteit, dominantie, energie, avonturisme en vrolijkheid.
Openheid voor: aspecten als fantasie, esthetiek, gevoelens, veranderingen, ideeën en waarden.
Altruïsme: met aspecten als vertrouwen, oprechtheid, zorgzaamheid, inschikkelijkheid, bescheidenheid en medeleven.
Consciëntieusheid: met aspecten als doelmatigheid, ordelijkheid, betrouwbaarheid, ambitie, zelfdiscipline en bedachtzaamheid.

De NEO-PI-R meet tevens dertig facetten van persoonlijkheid: zes per domein.
De NEO-vragenlijsten worden gebruikt om uitspraken over de individuele persoonlijkheid te kunnen doen. Dit gebeurt meestal om informatie over persoonlijkheidsaspecten mee te laten wegen bij beslissingen aangaande de persoon, bijvoorbeeld bij behandeling van patiënten, bij selectie voor arbeidsplaatsen of bij de bepaling van geschiktheid voor individuele ontwikkelingsprogramma's. De NEO wordt toegepast bij:
selectie
loopbaanbegeleiding
reïntegratie
klinische diagnostiek (counseling, klinische psychologie en psychiatrie)


De NEO-PI-R bestaat uit 240 items.
Doelgroepen: jongeren (vanaf 15 jaar) en volwassenen

De NEO-PI-3 is een herziening van de NEO-PI-R, de uitgave wordt in de eerste helft van 2013 verwacht.

Waar beschikbaar
Hogrefe
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Cotan 1999: NEO-PI-R wordt op alle gebieden als ‘voldoende’ tot ‘goed’ beoordeeld, behalve op criteriumvaliditeit, deze is ‘onvoldoende’.

Meer informatie over het gebruik van het instrument
Afname en interpretatie door psychodiagnostisch gekwalificeerden.
Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
Referenties
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
  • NEO-PI-R en NEO-FFI: Big Five Persoonlijkheidsvragenlijsten: Handleiding
  • NEO persoonlijkheidsvragenlijsten, NEO-PI-R
Laatste aanpassing
9 april 2018