MASA

Naam
MASA
Type instrument
Assessment-Zelfrapportage
Omschrijving

De Multidimensional Assessment of Sex and Aggression (MASA; Knight, Prentky & Cerce, 1994) behandelt diverse domeinen die empirisch relevant bleken bij de assessment van seksuele agressie. Het instrument beoogt verkrachters nader te differentiëren volgens een door Knight et al. (1994) eerder ontwikkeld model, de MTC:R3. Met de MASA is geprobeerd de beoordeling van de MTC:R3- en MTC:CM3-classificatielijsten meer betrouwbaar en meer valide te maken.
Er bestaat alleen een Nederlandse vertaling van versie 4 van de MASA, bestaande uit zes boekjes met vragenlijsten (Vertommen, Vanhouche & Verhoeven, 1999b).


Waar beschikbaar
Onbekend
Verkrijgbaar in het Nederlands
Nee
Validiteit & betrouwbaarheid

De Nederlandse vertaling is in een onderzoeksproject naar de validering van psychologische tests voor seksuele delinquenten in België bij een penitentiaire populatie onderzocht (Vertommen, Vanhouche & Verhoeven, 1999a).

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Landelijk zorgprogramma voor plegers van seksuele delicten in de forensische psychiatrie
  • De klinisch psychologische diagnostiek van seksueel misbruik: Een diagnostische strategie en instrumentarium
Referenties
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Landelijk zorgprogramma voor plegers van seksuele delicten in de forensische psychiatrie
  • De klinisch psychologische diagnostiek van seksueel misbruik: Een diagnostische strategie en instrumentarium
  • The development, reliability, and validity of an inventory for the multidimensional assessment of sex and aggression
  • Nederlandstalige aanpassing en validering van tests voor diagnostische evaluatie van seksueel delinquenten: Onderzoeksrapport
  • Nederlandstalige aanpassing en validering van tests voor diagnostische evaluatie van seksueel delinquenten: Bijlagen
Laatste aanpassing
17 april 2018