DCL

Naam
DCL
Type instrument
Zelfrapportagevragenlijst
Omschrijving

De Dutch Coping List meet ‘coping’-gedrag bij de confrontatie met problemen of stressvolle gebeurtenissen. De DCL is op basis van vier bestaande copinglijsten ontwikkeld: de Leuvense Coping Lijst (LCL), Utrechtse Coping Lijst (UCL), Vragenlijst Aangaande Coping met Specifieke Situaties of Symptomen (VACSS) en de de Ways of Coping Checklist. Er wordt geen expliciet onderscheid gemaakt tussen iemands gedachten en hetgeen iemand daadwerkelijk doet. Met de DCL worden redelijk stabiel eigenschappen gemeten. De DCL is te beschouwen als een betrouwbaar en valide instrument dat inzicht geeft in de wijze waarop iemand omgaat met problemen. Op basis van zeven schalen wordt de ‘copingstijl’ van iemand onderzocht. Dat wil zeggen hoe iemand in het algemeen neigt te reageren op een stressverwekkende situatie. Men kan in principe alle stijlen toepassen en het hangt van de situatie af welke men toepast. Er zijn ook per persoon voorkeursstijlen. De DCL is een zeer eenvoudig af te nemen, 48 items tellende, zelfrapportagevragenlijst. De vragenlijst is zowel op theoretische als op empirische basis ontwikkeld en meet zeven verschillende copingstrategieën. Het is een algemene meetmethode van de verschillende vormen van copinggedrag zowel wat betreft stressoren in algemene als in specifieke omstandigheden.

Waar beschikbaar
Testmedia.nl
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

De DCL is te beschouwen als een betrouwbaar en valide instrument.

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
Referenties
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
Laatste aanpassing
14 september 2017